Kaista-avustin

Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten

Päivitetty 7/9/2020

Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten

Kaista-avustajan LKALane Keeping Aid toimintoja koskevia erilaisia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Kuljettajan tukijärjest.

Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

P5-1507-TabellSymbol Se i-bok 10x10

Tuulilasin anturi

Anturi tukossa, katso käyttöopasta

Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Ohjaa autoa

LKA-toiminnon ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.

P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Ohjaa autoa

LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?