Kuljettajan tuki

IntelliSafe - kuljettajan tuki

Päivitetty 7/9/2020

IntelliSafe - kuljettajan tuki

IntelliSafe on Volvo Carsin autojen turvallisuuteen liittyvä ajattelutapa. IntelliSafe koostuu useista vakio- tai lisävarusteina saatavista järjestelmistä ja sen tavoitteena on tehdä ajamisesta turvallisempaa, ehkäistä vahinkoja ja suojata matkustajia ja muita tielläliikkujia.

Tukeminen

IntelliSafe sisältää kuljettajan tukijärjestelmiä, kuten mukautuvan vakionopeudensäätimen*, joka auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden ja ennalta valitun ajallisen etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot AssistMarkkina-alueesta riippuen tämä toiminto voi olla joko vakio- tai lisävaruste. auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Aktiivinen pysäköintitutka* auttaa kuljettajaa pysäköinnissä tai poistumisessa pysäköintitaskusta.

Automaattiset kaukovalot, Cross Traffic Alert (CTA)* ja Blind Spot Information (BLIS)* ovat esimerkkejä muista järjestelmistä, jotka voivat auttaa kuljettajaa.

Ennalta ehkäiseminen

City Safety on toiminto, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Toiminto voi estää törmäyksen jalankulkijan, pyöräilijän, suurikokoisen eläimen tai ajoneuvon kanssa tai lieventää sen seurauksia. Törmäyksen uhatessa annetaan valo-, ääni- ja jarrutusvaroituksia, jotta kuljettaja ehtii reagoida ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen ja törmäyksen arvioidaan uhkaavan, City Safety voi jarruttaa autoa automaattisesti.

Kaista-avustin (LKA) on toinen esimerkki toiminnosta, joka voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia auttamalla kuljettajaa vähentämään moottoriteillä ja muilla suuremmilla väylillä vaaraa auton ajautumisesta pois omalta kaistalta.

Toiminto Ohjausapu lisääntyneen törmäysriskin aikana voi auttaa kuljettajaa vähentämään vaaraa siitä, että auto poistuu tahattomasti kaistaltaan ja/tai törmää toiseen ajoneuvoon tai esteeseen, ohjaamalla autoa aktiivisesti takaisin kaistalle ja/tai väistämällä.

Suojelu

Kuljettajan ja matkustajien suojaamiseksi auto on varustettu turvavyönkiristimillä, jotka voivat kiristää turvavöitä kriittisissä tilanteissa ja törmäyksissä. Autossa on myös turvatyynyjä ja turvaverhoja sekä Whiplash Protection System (WHIPS), joka suojaa retkahdusvammoilta.

Jalankulkijoiden törmäyksen lieventämiseksi etutörmäyksessä autossa on lisäksi Pedestrian Protection System (PPS).


Oliko tästä apua?