Tutki ohjekirjaasi

S90
2019 Early

Pilot Assist

14 Tulokset

Ohitusavustin Pilot Assist -toiminnon yhteydessä

Pilot Assist voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Pilot Assist -toiminnon ohitusavustimen käynnistäminen

Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.

Ohitusavustimen rajoitukset Pilot Assist -toiminnon yhteydessä

Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

video

Pilot Assist

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot Assist -toiminnon deaktivointi/aktivointi uudelleen

Pilot Assist voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Pilot Assist -toiminnon aktivointi ja käynnistys

Pilot Assist on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta nopeutta ja etäisyyttä voidaan säädellä ja ohjausapua saada.

Kohteen vaihto Pilot Assist -toiminnon avulla

Pilot Assist -toiminnolla on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.

video

Pilot Assist -toiminnon nopeuden käsittely

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Symbolit ja ilmoitukset Pilot Assist -toimintoa varten*

Useita Pilot Assist -järjestelmän symboleja ja ilmoituksia voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai head-up-näytössä*.

Pilot Assist -toiminnon rajoitukset

Pilot Assist -toiminnon toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Automaattinen jarrutus Pilot Assist -toiminnossa

Pilot Assist -toiminnolla on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Head-up-näyttö Pilot Assist -toiminnon yhteydessä törmäyksen uhatessa

Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

Pilot Assist ja törmäysvaaravaroitus

Pilot Assist voi varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

video

Pilot Assist -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.