Pysäköintitutka

Pysäköintitutka*

Päivitetty 7/9/2020

Pysäköintitutka*

Pysäköintitutkan toiminto voi auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.

P5-1507-PAS screen view

Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.

Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaittujen esteiden välillä.

Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee. Mitä lähempänä autosymbolin edessä/takana merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.

Sivusektoreiden väri muuttuu auton ja esteen välisen etäisyyden lyhentyessä.

Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.

Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä paikallaan.

Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan esteeseen ollessa enintään n. 30 cm (1 ft) äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.

Kun etäisyys sivulla olevaan esteeseen on enintään n. 25 cm (0,8 ft), ääni on voimakkaasti sykkivä ja aktiivisen sektorikentän väri vaihtuu ORANSSISTA PUNAISEKSI.

Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin [>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.

Huomio

  • Autosymbolia lähinnä olevaa sektoria lukuun ottamatta äänivaroituksia annetaan vain esineistä, jotka ovat suoraan auton ajoreitillä.

Varoitus

  • Pysäköintiaputoiminto on täydentävä kuljettajan tukijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ajamista ja tehdä siitä turvallisempaa - se ei kuitenkaan suoriudu kaikista tilanteista kaikissa liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.
  • Pysäköintitunnistimilla on kuolleita kulmia/katvealueita, joissa esteitä ei voida havaita.
  • Ottakaa erityisesti huomioon auton lähellä olevat ihmiset ja eläimet.
  • Pysäköintiapu ei voi korvata kuljettajan tarkkaavaisuutta ja arvostelukykyä, vaan kuljettaja on aina vastuussa auton ajamisesta turvalliseen tapaan, sopivalla nopeudella ja etäisyydellä muista ajoneuvoista sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Oliko tästä apua?