Pysäköintitutka

Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille

Päivitetty 7/9/2020

Pysäköintitutka eteenpäin, taaksepäin ja sivuille

Pysäköintitutkalla on erilaisia parametreja riippuen siitä, mikä osa autosta lähestyy estettä.

Eteenpäin

P5-1507-PAS front

Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft) Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen..

Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.

Mittausalue ulottuu n. 80 cm (2,5 ft) auton eteen.

Huomio

Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.

Tärkeää

Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.

Taaksepäin

P5-1507-PAS rear

Varoitussignaalin ääni on jatkuva, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 30 cm (1 ft) Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen..

Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.

Mittausalue ulottuu n. 1,5 metriä (5 ft) auton taakse.

Peruutettaessa auton sähköjärjestelmään kytketyn perävaunun kanssa takapysäköintitutka deaktivoidaan automaattisesti.

Huomio

Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.

Sivuilla

P5+6-1817 PAS-sektorer

Voimakkaasti sykkivä varoitussignaali, kun etäisyys esteeseen on vähemmän kuin noin 25 cm (0,8 ft) Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen..

Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne ovat aktiivisia alle 10 km:n/h (6 mph) ajonopeuksilla.

Mittausalue on n. 25 cm (0,8 ft) auton sivuilta ulospäin.

Sivutunnistimien havaitsemisalue suurenee kuitenkin huomattavasti, kun etupyörien ohjauskulma suurenee, ja ohjauspyörän ääriasennossa voidaan havaita jopa n. 90 cm:n (3 ft) etäisyydellä vinosti auton takana tai sen edessä olevat esteet (ks. myös otsikko "Tunnistinkentät sivuille" luvussa "Pysäköintitutkan tunnistinkenttä pysäköintikameraa varten").


Oliko tästä apua?