Pysäköintitutka

Pysäköintitutkan rajoitukset

Päivitetty 7/9/2020

Pysäköintitutkan rajoitukset

Pysäköintiapu ei pysty havaitsemaan kaikkea kaikissa tilanteissa ja sen toiminta voi siksi olla joissain tilanteissa rajoitettua.

Kuljettajan on oltava tietoinen seuraavista pysäköintiavun rajoituksista:

Varoitus

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

Olkaa erityisen tarkkaavainen peruuttaessanne, kun tämä symboli näytetään perävaunun, polkupyöränpitimen tms. ollessa kytkettynä ja sähköisesti liitettynä autoon.

Symboli ilmoittaa takaperuutustutkan tunnistimien olevan poissa toiminnasta, jolloin ne eivät varoita esteistä.

Tärkeää

Esineet, kuten esim. ketjut, ohuet paljaat tolpat tai matalat esteet voivat jäädä "signaalikatveeseen" eivätkä tunnistimet tällöin tilapäisesti havaitse niitä - sykkivä ääni voi tällöin odottamatta lakata sen sijaan, että se muuttuisi odotetuksi jatkuvaksi ääneksi.

Tunnistimet eivät voi havaita korkeita esineitä, kuten esim. ulos työntyviä kuormasiltoja.

  • Olkaa tällaisissa tilanteissa erityisen tarkkaavainen ja käyttäkää/siirtäkää autoa erittäin hitaasti tai keskeyttäkää käynnissä oleva pysäköinti - auton tai muiden esineiden korkea vaurioitumisvaara voi olla olemassa, koska tunnistimilta tuleva tieto ei ole aina luotettavaa tällaisissa tilanteissa.

Tärkeää

Tietyissä olosuhteissa pysäköintiapujärjestelmä voi antaa vääriä varoitussignaaleja, jotka johtuvat ulkoisista äänilähteistä, joiden ultraäänitaajuus on sama kuin millä järjestelmä toimii.

Esimerkkejä tällaisista äänenlähteistä ovat äänitorvi, renkaat märällä asfaltilla, ilmajarrut, moottoripyörien pakojärjestelmät jne.

Huomio

Kun auton sähköjärjestelmään on määritetty vetokoukku, sen ulkonema lasketaan mukaan toiminnon mitatessa etäisyyttä auton takana oleviin esineisiin.


Oliko tästä apua?