Tutki ohjekirjaasi

S90
2019 Early

Sopeutuva vakionopeussäädin

15 Tulokset

Mukautuva nopeudensäädin*

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) auttaa kuljettajaa säilyttämään tasaisen nopeuden esivalitun aikaetäisyyden kanssa ja turvallisen etäisyyden edellä olevaan ajoneuvoon.

Kohteen vaihto käytettäessä mukautuvaa nopeudensäädintä

Mukautuvalla nopeudensäätimellä (ACC* ) on automaattivaihteiston yhteydessä tietyillä nopeuksilla kohteen vaihtotoiminto.

Mukautuvan nopeudensäätimen aktivointi ja käynnistys

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) on ensin aktivoitava ja sen jälkeen käynnistettävä, jotta se voisi säätää nopeutta ja etäisyyttä.

Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Mukautuvassa vakionopeudensäätimessä (ACC* ) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACC* :n välillä.

Mukautuvan nopeudensäätimen symbolit ja ilmoitukset

Useita mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* .

Mukautuvan nopeudensäätimen rajoitukset

Mukautuvan nopeudensäätimen (ACC* ) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

Mukautuva nopeudensäädin ja törmäysvaroitus

Sopeutuva vakionopeudensäädin voi varoittaa kuljettajaa, jos etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon lyhenee äkisti liikaa.

Mukautuva nopeudensäädin head-up-näytössä törmäyksen uhatessa

Head-up-näytöllä* varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

Mukautuvan nopeudensäätimen deaktivointi/uudelleenaktivointi

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voi deaktivoitua tilapäisesti ja jatkaa toimintaansa valmiustilassa ja sen jälkeen aktivoitua uudelleen.

Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden käsittely

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

Ohitusavustin mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Mukautuva nopeudensäädin (ACC* ) voi auttaa kuljettajaa muiden ajoneuvojen ohittamisessa.

Ohitusavustimen käynnistäminen mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Ohitusavustimen toimintaan liittyy joitakin edellytyksiä.

Ohitusavustimen rajoitukset mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Ohitusavustimen toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.