Sopeutuva vakionopeussäädin

Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Päivitetty 7/9/2020

Automaattinen jarrutus mukautuvan nopeudensäätimen yhteydessä

Mukautuvassa vakionopeudensäätimessä (ACCAdaptive Cruise Control) on erityinen jarrutustoiminto hitaasti kulkevassa liikenteessä ja seistäessä paikallaan.

Jarrutustoiminto hitaassa jonoajossa ja seistäessä paikallaan

Hitaassa liikenteen ryömintäajon yhteydessä tapahtuvien lyhyiden pysähdysten tai liikennevalojen yhteydessä ajo palautetaan automaattisesti, jos pysähdys ei ylitä n. 3 sekuntia - jos kestää kauemmin, ennen kuin edessä oleva auto alkaa jälleen liikkua, mukautuva nopeudensäädin asetetaan valmiustilaan, johon kuuluu automaattinen jarrutus.

Mukautuva nopeudensäädin aktivoidaan uudelleen jollain seuraavista tavoista:

  • Painakaa ohjauspyörän painiketta .
  • Painakaa kaasupoljinta.

Mukautuva nopeudensäädin palauttaa edessä olevan ajoneuvon seurannan, jos se alkaa ajaa eteenpäin n. 6 sekunnin kuluessa.

Huomio

ACC voi pitää auton paikallaan enintään 5 minuuttia – sen jälkeen seisontajarru kytketään ja Mukautuva nopeudensäädin kytketään pois toiminnasta.

Ennen kuin mukautuva nopeudensäädin voidaan aktivoida uudelleen, pitää seisontajarru vapauttaa.

Automaattisen jarrutuksen päättyminen

Tietyissä tilanteissa automaattinen jarrutus keskeytyy seistäessä paikallaan ja Mukautuva nopeudensäädin asettuu valmiustilaan. Se tarkoittaa, että jarrut irrottavat ja auto voi alkaa rullata - kuljettajan pitää sen vuoksi puuttua tilanteeseen ja jarruttaa itse auton pitämiseksi paikallaan.

Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa:

  • kuljettajan asettaa jalan jarrupolkimelle
  • seisontajarru kytketään
  • vaihteenvalitsin siirretään P-. N- tai R-asentoon
  • kuljettaja asettaa mukautuvan nopeudensäätimen valmiustilaan.

Seisontajarrun automaattinen aktivointi

Tietyissä tilanteissa jonoavustaja kytkeytyy seisontajarru auton pitämiseksi jatkuvasti paikallaan.

Näin käy, jos mukautuva nopeudensäädin pitää auton paikallaan käyttöjarrulla ja:

  • kuljettaja avaa oven tai irrottaa turvavyön
  • ACC on pitänyt auton paikallaan kauemmin kuin n. 5 minuuttia
  • jarrut ovat ylikuumentuneet
  • kuljettaja sammuttaa moottorin manuaalisesti.

Oliko tästä apua?