Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen

Päivitetty 7/9/2020

Mukautuvan nopeudensäätimen aikaetäisyyden asettaminen

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.

P5-1519-xc90H-Symbol DA

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

Sama symboli esitetään myös, kun toiminto Etäisyysvaroitin on aktivoitu

Huomio

Kun symboli kuljettajan näytössä esittää kaksi autoa, ACC seuraa edessä olevaa autoa esivalitulla aikaetäisyydellä.

Kun esitetään vain yksi auto, ei edessä ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

P5-1519-xc90H-ACC avstånd

Aikaetäisyyden säädinHUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen..

Aikaetäisyyden vähentäminen
Aikaetäisyyden lisääminen
Etäisyysosoitus

Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.

Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Voidakseen seurata edellä ajavaa autoa pehmeällä ja miellyttävällä tavalla mukautuva nopeudensäädin sallii aikavälin vaihdella selvästi tietyissä paikoissa. Pienellä nopeudella, kun etäisyydet tulevat lyhyiksi, mukautuva nopeudensäädin lisää aikaväliä hieman.

Huomio

  • Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.
  • Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.
  • Jos sopeutuva vakionopeussäädin ei näytä reagoivan lisäämällä ajonopeutta aktivoitaessa, syynä voi olla se, että ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on lyhyempi kuin valittu ajallinen etäisyys.

Varoitus

  • Käyttäkää vain kulloiseenkin liikennetilanteeseen sopivaa ajallista etäisyyttä.
  • Kuljettajan on oltava tietoinen siitä, että lyhyet ajalliset etäisyydet jättävät vain vähän aikaa reagoida ja toimia odottamattomassa liikennetilanteessa.

Valitkaa, miten ACC:n tulee säilyttää etäisyys* edellä ajavaan ajoneuvoon

Kuljettaja voi valita eri ajotapoja sitä varten, miten mukautuvan nopeudensäätimen tulee säilyttää ennalta valittu ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon. Valinta tehdään DRIVE MODE -ajotilavalitsimella.

Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • EcoACC keskittyy optimoimaan polttoainetaloudellisuuden, jolloin ajallinen etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon on pitempi.
  • ComfortACC keskittyy ylläpitämään mahdollisimman pehmeästi ennalta asetettua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
  • DynamicACC keskittyy ylläpitämään suoremmin ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon, mikä voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa voimakkaampia kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Katsokaa lisätietoa kappaleesta "Ajotilat".

Täydentävää tietoa on myös kappaleissa "Nopeudensäätimen nopeuden käsittely" ja "Ajotila ECO".


Oliko tästä apua?