Sopeutuva vakionopeussäädin

Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden käsittely

Päivitetty 7/9/2020

Mukautuvan nopeudensäätimen nopeuden käsittely

Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control) voidaan asettaa useille eri nopeuksille.

Tallennetun nopeuden asettaminen/muuttaminen

P5+6-1746-ACC+PA Sätta-Justera Hastighet

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista ja markkina-alueesta riippuen.

: Nostaa tallennettua nopeutta.
: Laskee tallennettua nopeutta.
Tallennettu nopeus.

Muuttakaa tallennettua nopeutta painamalla lyhyesti ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) tai pitämällä niitä painettuina.

  • Lyhyt painallus: Jokainen painallus muuttaa nopeutta +/- 5 km/h:n (+/- 5 mph:n) askelin.
  • Painakaa ja pitäkää painettuna: Vapauttakaa painike, kun nopeudenilmaisin (3) on halutun nopeuden kohdalla.
  • Viimeksi tehdyt painikkeen painallukset tallennetaan muistiin.

Jos nopeutta lisätään kaasupolkimella ennen ohjauspyörän painikkeen (1) painamista, auton ko. nopeus painiketta painettaessa tallennetaan edellyttäen, että kuljettaja pitää jalkansa kaasupolkimella painiketta painaessaan.

Tilapäinen nopeuden nostaminen kaasupolkimella, esim. ohitettaessa, ei vaikuta asetukseen - auto palaa viimeksi tallennetulle nopeudelle, kun kaasupoljin vapautetaan.

Automaattivaihteisto

Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa seisonnasta jopa nopeuteen 200 km/h (125 mph) asti.

Huomatkaa, että mukautuvan vakionopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km (20 mph) - vaikka se selviää toisen ajoneuvon seuraamisesta pysähdyksiin asti, pienempää nopeutta kuin 30 km/h (20 mph) ei voida valita/tallentaa.

Suurin valittavissa oleva ajonopeus on 200 km/h (125 mph).

Käsivalintainen vaihteisto

Mukautuva nopeudensäädin voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.

Mukautuvan nopeudensäätimen pienin ohjelmoitava nopeus on 30 km/h (20 mph) - suurin on 200 km/h (125 mph).


Oliko tästä apua?