Sopeutuva vakionopeussäädin

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä

Päivitetty 7/9/2020

Vaihtaminen Nopeudensäätimen ja Mukautuvan nopeudensäätimen välillä

Autossa, jossa on Mukautuva nopeudensäädin (ACCAdaptive Cruise Control), kuljettaja voi vaihtaa nopeudensäätimen (CCCruise Control) ja ACC:n välillä.

Symboli kuljettajan näytössä esittää, mikä nopeudensäädin on aktiivinen:

CC

ACC

VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila

VALKOINEN symboli: Toiminto on aktiivinen, HARMAA symboli: Valmiustila

Vakionopeudensäädin

Mukautuva vakionopeudensäädin

Vaihto ACC-toiminnosta CC-toimintoon

Tehkää näin:

Asettakaa mukautuva nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella .

Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin keskinäytön toimintonäkymässä – painikkeen ilmaisimen väri vaihtuu HARMAASTA VIHREÄKSI.

Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit ACC symboleiksi CC – sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin on suljettu ja nopeudensäädin asetettu valmiustilaan.

Painakaa ohjauspyörän painiketta .

Nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden.

Varoitus

ACC-toiminnosta CC-toimintoon vaihtaminen tarkoittaa, että auto:

  • ei enää ylläpidä valittua ajallista etäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.
  • noudattaa vain tallennettua ajonopeutta, joten kuljettajan on itse jarrutettava tarvittaessa.

Jos CC on aktiivinen sammutettaessa moottori, ACC aktivoituu automaattisesti käynnistettäessä moottori seuraavan kerran.

Vaihto CC-toiminnosta ACC-toimintoon

Tehkää näin:

Siirtäkää nopeudensäädin valmiustilaan ohjauspyörän painikkeella .

Painakaa painiketta Vakionopeudensäädin toimintonäkymässä - painikkeen ilmaisin vaihtaa värin VIHREÄSTÄ HARMAAKSI.

Kuljettajan näyttö vaihtaa symbolit CC symboleiksi ACC – sen jälkeen mukautuva nopeudensäädin on asetettu valmiustilaan.

Painakaa ohjauspyörän painiketta .

Mukautuva nopeudensäädin käynnistyy ja tallentaa kulloisenkin nopeuden sekä ennalta valitun aikaetäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon nähden.


Oliko tästä apua?