Puheohjaus

Puheohjauksen käyttö

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Päivitetty 7/9/2020

Puheohjauksen käyttö

Koskee tiettyjä markkina-alueita.

P5–1507–Voice control symbol

Painakaa ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta järjestelmän aktivoimiseksi ja vuoropuhelun aloittamiseksi puhekäskyillä.

Ottakaa huomioon seuraavat asiat:

 • Puhukaa merkkiäänen jälkeen normaalilla äänellä tavalliseen tahtiin.
 • Älkää puhuko, kun järjestelmä vastaa (järjestelmä ei ymmärrä käskyjä tänä aikana).
 • Välttäkää taustaääniä matkustamotilassa pitämällä ovet, ikkunat ja kattoluukku* suljettuina.

Puheohjaus voidaan keskeyttää:

 • sanomalla "Cancel".
 • painamalla pitkään ohjauspyörässä olevaa puheohjauksen painiketta .

Nopeuttakaa kommunikaatiota ja hypätkää järjestelmän antamien kehotusten yli painamalla ohjauspyörän puheohjauspainiketta järjestelmän äänen puhuessa ja sanomalla seuraava käsky.

Esimerkkejä puheohjauksesta

Painakaa ja sanokaa "Call [Etunimi] [Sukunimi] [numerokategoria]" - soittaa puhelinmuistiosta valitulle yhteystiedolle. Jos yhteystiedolla on useita puhelinnumeroita (esim. koti, matkapuhelin, työ), on valittava oikea kategoria.

Painakaa siis ja sanokaa "Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".

Käskyt/sanonnat

Seuraavia käskyjä on mahdollista käyttää aina.

 • "Repeat" – toistaa viimeisimmän puheohjeen meneillään olevassa vuoropuhelussa.
 • "Cancel" - keskeyttää dialogin.
 • "Help" - käynnistää ohjedialogin. Järjestelmä vastaa käskyillä, joita voidaan käyttää ko. tilanteessa, kehotuksella tai esimerkillä.

Eri toimintojen, kuten puhelimen ja radion, komennot on kuvailtu niitä koskevissa kappaleissa.

Numerot

Numerokäskyt annetaan eri tavalla ohjattavasta toiminnosta riippuen:

 • Puhelin- ja postinumerot sanotaan numero numerolta, esim. nolla kolme yksi kaksi kaksi neljä neljä kolme (03122443).
 • Talonumerot voidaan sanoa numero numerolta tai kokonaisuutena, esim. kaksi kaksi tai kaksikymmentäkaksi (22). Englannin ja hollannin kielessä voidaan sanoa useita numeroryhmiä peräkkäin, esim. kaksikymmentäkaksi kaksikymmentäkaksi (22 22). Englannin kielessä voidaan käyttää myös ilmaisua "kaksois-" tai "kolmois-", esim. kaksoisnolla (00). Numerot voidaan antaa väliltä 0–2300.
 • Taajuudet voidaan sanoa yhdeksänkymmentäkahdeksan pilkku kahdeksan (98,8) tai sataneljä pilkku kaksi (104,2).

Oliko tästä apua?