Symbolit ja ilmoitukset

Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset

Päivitetty 7/9/2020

Aktiivisen pysäköintitutkan* ilmoitukset

Aktiivisen pysäköintiavun PAP Park Assist Pilot ilmoitukset voidaan näyttää kuljettajan näytössä ja/tai keskinäytössä.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä.

Ilmoitus

Sisältö

Pysäköintiapujärjest.

Anturit tukossa, puhdistus tarpeen

Yksi tai useampi toiminnon tunnistimista on tukossa – tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.

Pysäköintiapujärjest.

Ei käytettävissä, vaatii huollon

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Teksti-ilmoitus voidaan sammuttaa painamalla lyhyesti -painiketta, se sijaitsee ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan keskellä.

Jos ilmoitus säilyy: ottakaa yhteys korjaamoon – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.


Oliko tästä apua?