Symbolit ja ilmoitukset

Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa varten®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Päivitetty 7/9/2020

Symbolit ja ilmoitukset AdBlue -toimintoa varten®

Rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Pakokaasujen puhdistusjärjestelmä valvoo jatkuvasti AdBluen tasoa, laatua ja annostelua. Ongelmatilanteessa kuljettajan näytössä näytetään ilmoitus.

P5-1746-XC60-Adblue message in DIM

Symboli

Ilmoitus

Sisältö

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

AdBlue vähissä

AdBlue on vähissä ja säiliö on täytettävä.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol white

AdBluen annostus

ja

AdBluen laatu

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. toiminnan tarkastusta varten.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol yellow

Lisää AdBlueta

AdBlue on kriittisen vähissä ja säiliö on täytettävä välittömästi.

P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Moottorin käynn. esto

ja esim.: Lisää vähintään 4,5 litraa AdBlueta

Autoa ei voida käynnistää, ennen kuin AdBlue-nestettä on lisätty. Lisätkää kuljettajan näytössä ilmoitettu määrä AdBlue-nestettä tai ottakaa yhteyttä korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua..

Huomatkaa, että:

  • Auton on seistävä tasaisella alustalla, jotta tasomittari voi rekisteröidä täytetyn AdBlue-määrän oikein.
  • Oikean määrän päivittyminen järjestelmään voi kestää 20 sekuntia nesteen lisäämisen jälkeen.
P5-1746-XC60-Adblue DIM soul symbol red

Moottorin käynn. esto

AdBlue-järj. huollettava, jotta uud. käynn. sallitaan

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. Ottakaa yhteys korjaamoonSuosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. toiminnan tarkastusta varten.


Oliko tästä apua?