Symbolit ja ilmoitukset

Varoitussymbolit kuljettajan näytössä

Päivitetty 7/9/2020

Varoitussymbolit kuljettajan näytössä

Varoitussymbolit ilmoittavat kuljettajalle tärkeän toiminnon aktivoinnista tai vakavan vian tai puutteen ilmenemisestä.

Symboli

Sisältö

P5-1507 Symbol General red

Varoitus

Punainen varoitusvalo syttyy, kun on havaittu vika, joka voi vaikuttaa turvallisuuteen ja/tai auton ajettavuuteen. Samanaikaisesti esitetään kuljettajan näytössä selventävä teksti-ilmoitus. Varoitussymboli voi syttyä myös yhdessä muiden symbolien kanssa.

P5-1507 Symbol Seatbelt

Turvavyömuistutin

Symboli palaa tai vilkkuu, jos joku etuistuimella ei ole kiinnittänyt turvavyötä tai takaistuimella matkustava on avannut turvavyön.

P5-1507 Symbol SRS indicator

Turvatyynyt

Jos symboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana, jossain auton turvajärjestelmistä on havaittu vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1507 Symbol Brake red

Vika jarrujärjestelmässä

Jos symboli syttyy, jarrunestettä saattaa olla liian vähän. Viekää auto lähimpään valtuutettuun korjaamoon jarrunesteen tarkastuttamista ja lisäämistä varten.

P5-1507 Symbol Park brake

Seisontajarru kytketty

Symboli palaa jatkuvasti, kun seisontajarru on kytkettynä.

Vilkkuva symboli tarkoittaa, että on syntynyt vika. Lukekaa kuljettajan näytössä oleva ilmoitus.

P5-1507 Symbol Oil

Pieni öljynpaine

Jos symboli syttyy ajon aikana, moottorin öljypaine on liian pieni. Sammuttakaa moottori välittömästi ja tarkastakaa moottorin öljymäärä, lisätkää tarvittaessa. Jos symboli syttyy ja öljymäärä on normaali, ottakaa yhteys korjaamoon. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1507 Symbol Battery

Generaattori ei lataa

Symboli syttyy ajon aikana, jos sähköjärjestelmässä on syntynyt vika. Hakeutukaa korjaamolle. Volvo suosittelee, että otatte yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

P5-1746-ALL-Front collision warning tell tale symbol

Törmäysvaara

City Safety varoittaa törmäysvaarasta toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja suurehkojen eläinten kanssa.


Oliko tästä apua?