Turvallisuus

Pedestrian Protection System

Päivitetty 7/9/2020

Pedestrian Protection System

Pedestrian Protection System (PPS) on järjestelmä, joka auttaa tietyissä etutörmäyksissä lieventämään jalankulkijan ja auton törmäystä.

Tietyissä etutörmäyksissä jalankulkijan kanssa auton etuosan tunnistimet reagoivat ja järjestelmä aktivoituu.

PPS:n aktivoituessa tapahtuu seuraavaa:

  • Konepellin takaosa nousee.
  • Automaattinen hälytys lähetetään Volvo On Call* -sovelluksen kautta.

Anturit ovat aktiivisia nopeuden ollessa n. 25-50 km/h (15-30 mph).

Tunnistimet on suunniteltu tunnistamaa törmäys kohteeseen, jolla on ihmisen jalkaa muistuttavia ominaisuuksia.

Huomio

Liikenneympäristössä voi olla kohteita, jotka antavat tunnistimille signaalin, joka muistuttaa törmäystä jalankulkijaan. Törmättäessä tällaiseen kohteeseen on mahdollista, että järjestelmä aktivoituu.

Varoitus

Älkää asentako mitään lisävarusteita tai muuttako mitään keulassa. Auton keulaan kohdistuneet vääränlaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa järjestelmän vian ja vakavia henkilövahinkoja sekä aineellisia vaurioita autoon.

Volvo suosittelee alkuperäisten pyyhinvarsien käyttämistä ja ainoastaan alkuperäisten varaosien käyttämistä.

Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia järjestelmään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun. Järjestelmään tehdyt virheelliset toimenpiteet voivat aiheuttaa väärän toiminnan ja niiden seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

Varoitus

Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun mahdollisten auton etuosan vaurioiden johdosta, jotta voidaan varmistaa, että auto on ehjä.

Symbolit kuljettajan näytössä

Symboli

Sisältö

P5-1617-S90/V90–Safety–Symbol Pedestrian Protection System

PPS on aktivoitunut tai järjestelmässä on syntynyt vika. Noudattakaa annettua suositusta.


Oliko tästä apua?