Turvavyöt

Turvavyönkiristin

Päivitetty 7/9/2020

Turvavyönkiristin

Auto on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.

Vakiomallinen turvavyönkiristin

Kaikki turvavyöt on varustettu vakiomallisilla turvavyönkiristimillä.

Turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.

Sähköiset turvavyönkiristimet

Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.

Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa, joita ovat esim. paniikkijarrutus, ulosajo (esim. auto rullaa ojaan, nousee irti maasta tai iskeytyy maastossa johonkin), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.

Sähköinen turvavyönkiristin auttaa sijoittamaan matkustajan paremmin, mikä vähentää vaaraa iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen, vaikutusta.

Kriittisen tilanteen mentyä ohi turvavyö ja sähkötoiminen turvavyönkiristin palautetaan automaattisesti, mutta ne voidaan palauttaa myös käsin.

Tärkeää

Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan, deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.

Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun turvavyön.


Oliko tästä apua?