Sisätilan puhdistus

Sisävalaistuksen säätäminen

Päivitetty 7/9/2020

Sisävalaistuksen säätäminen

Auton valaistus syttyy eri tavalla jännitetilasta riippuen. Sisävalaistusta voidaan säätää kojelaudan säätöpyörällä ja joitakin valaistustoimintoja myös keskinäytön kautta.

P5-1746-All-Thumbwheel for light adjustment

Kojelaudan säätöpyörällä ohjauspyörän vasemmalla puolella säädetään näyttövalaistuksen, säädinten valaistuksen, ympäröivän valon ja tunnelmavalaistuksen* voimakkuutta

Ympäröivän koristevalaistuksen säätäminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarValot ja valaistusSisävalot.

Valitkaa seuraavien asetusten väliltä:

  • Kohdassa Tunnelmavalon voimakkuus, valitkaa joko Pois, Alhainen tai Voimakas.
  • Kohdassa Tunnelmavalon taso, valitkaa joko Alennettu tai Täysi.

Tunnelmavalaistuksen säätäminen*

Auto on varustettu muutamilla valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä.

Valojen voimakkuuden muuttaminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarValot ja valaistusSisävalotSisätilan tunnelmavalaistus.

Kohdassa Sisätilan teemavalon voimakkuus valitkaa joko Pois, Alhainen tai Voimakas.

Valojen värin muuttaminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.

Painakaa painiketta My CarValot ja valaistusSisävalotSisätilan tunnelmavalaistus.

Valitkaa väliltä Lämpötilan mukaan ja Värin mukaan valojen värin muuttamiseksi.

Valittaessa Lämpötilan mukaan valo muuttuu asetetun matkustamon lämpötilan mukaan.

Kohdassa Värin mukaan voidaan käyttää lisäsäätöihin aliluokkaa Teemavärit.


Oliko tästä apua?