Sisätilan puhdistus

Sisävalaistus

Päivitetty 7/9/2020

Sisävalaistus

Sisustuksessa on useita erityyppisiä, ajokokemusta parantavia valoja. Muun muassa lukuvalot, käsinekotelon valaistus ja maavalaistus.

Kaikki valaistus matkustamossa voidaan sytyttää ja sammuttaa manuaalisesti vähintään 5 minuutin kuluttua siitä, kun:

  • auton moottori on sammutettu ja sen sähköjärjestelmä on jännitetilassa 0
  • auton lukitus on avattu, mutta autoa ei ole käynnistetty.

Etumainen kattovalaistus

P5-1507-Interior lightning front

Säätimet kattokonsolissa etumaisia lukuvaloja ja matkustamovalaistusta varten.

Lukuvalo, vasen puoli
Matkustamovalaistus
Matkustamovalaistuksen automatiikka
Lukuvalo, oikea puoli

Lukuvalot

Lukuvalot oikealla tai vasemmalla puolella syttyvät tai sammuvat, kun kyseistä painiketta kattokonsolissa painetaan lyhyesti. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.

Matkustamovalaistus

Lattiavalaistus ja kattovalaistus sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti kattokonsolissa olevaa painiketta.

Matkustamovalaistuksen automatiikka

Automatiikka aktivoidaan painamalla lyhyesti AUTO-painiketta kattokonsolissa. Kun automatiikka on aktivoitu, painikkeen merkkivalo palaa ja matkustamovalaistus syttyy ja sammuu alla kuvatulla tavalla.

Matkustamovalaistus:

  • syttyy, kun auton lukitus avataan ja kun auto sammutetaan
  • sammuu, kun auto käynnistetään ja kun se lukitaan
  • syttyy ja sammuu, kun jokin sivuovi avataan tai suljetaan
  • jää palamaan kahdeksi minuutiksi, jos jokin sivuovi on auki.

Taempi kattovalaistus

Auton takaosassa on lukuvalaistus, jota käytetään myös matkustamovalaistuksena.

P5-1507-Rear roof light

Lukuvalot takaistuimen yläpuolella.

Lukuvalot sytytetään tai sammutetaan painamalla lyhyesti valaisimen painiketta. Valovoimaa säädetään pitämällä painiketta painettuna.

Hansikaslokeron valo

Hansikaslokeron valaistus syttyy ja sammuu, kun luukku avataan tai suljetaan.

Aurinkosuojan peilin valaistus*

Peilin valaistus häikäisysuojassa syttyy ja sammuu, kun kansi avataan tai suljetaan.

Maavalaistus*

Maavalaistus syttyy tai sammuu, kun vastaava ovi avataan tai suljetaan.

Kynnysvalaistus

Kynnysvalaistus syttyy tai sammuu, kun jokin ovi avataan tai suljetaan.

Tavaratilan valaistus

Tavaratilan valaistus syttyy tai sammuu, kun tavaratilan luukku avataan tai suljetaan.

Koristevalaistus

Ympäröivä valo syttyy avattaessa ovet ja sammuu lukittaessa auto. Koristevalaistuksen voimakkuutta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.

Tunnelmavalot*

Auto on varustettu valodiodeilla, jotka mahdollistavat valon värin muuttamisen. Tämä valaistus palaa, kun auto on käynnissä. Tunnelmavalaistusta voidaan säätää keskinäytössä ja myös hienosäätää kojelaudan säätöpyörällä.

Ovien säilytyslokeroiden valot

Ovien säilytyslokeroiden valot syttyvät avattaessa ovet ja sammuvat lukittaessa auto. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.

Tunnelikonsolin etummaisen mukinpitimen valo

Etummaisen mukinpitimen valo syttyy, kun auton lukitus avataan, ja se sammuu kun auto lukitaan. Valojen voimakkuutta voidaan hienosäätää kojelaudassa olevan säätöpyörän avulla.


Oliko tästä apua?