Tutki ohjekirjaasi

S90
2019 Early

Ulkopuolen valot

18 Tulokset

Aktiiviset kaarrevalot*

Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä. LED* varustetussa autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla aktiiviset kaarrevalot.

Automaattiset kaukovalot

Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.

Vilkkujen käyttö

Auton suuntavaloja hallitaan ohjauspylvään vasemmalla vivulla. Suuntavalot vilkkuvat kolme kertaa tai jatkuvasti riippuen siitä, kuinka pitkälle ylös- tai alaspäin vipua siirretään.

Jarruvalot

Jarruvalot syttyvät automaattisesti jarrutettaessa.

Takasumuvalo

Takasumuvalo valaisee huomattavasti tavallisia takavaloja voimakkaammin ja sitä tulee käyttää ainoastaan silloin, kun näkyvyys on huonontunut sumun, lumen, savun tai pölyn takia, jotta muut liikenteessä liikkujat huomaavat edellä ajavan ajoneuvon aikaisessa vaiheessa.

Sumuvalonheittimet/kaarrevalot*

Etusumuvalot palavat lähivaloja voimakkaammin, joten ne ovat erityisen tehokkaat ajettaessa sumussa.

Lähivalot

Lähivalot aktivoituvat automaattisesti heikossa päivänvalossa tai pimeässä ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa ajon aikana asennossa , kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II.

Kaukovalojen käyttäminen

Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne eivät häikäise muita tielläliikkujia.

Saattovalojen käyttäminen

Osaa ulkopuolisesta valaistuksesta voidaan pitää palamassa, jolloin se toimii saattovalaistuksena auton lukitsemisen jälkeen.

Valonheittimien korkeuden säätäminen

Yhdellä kojelaudan säätöpyöristä säädetään valonheitinten korkeutta* .

Hätäjarruvalot

Hätäjarruvalot aktivoidaan takana olevien ajoneuvojen varoittamiseksi voimakkaasta jarrutuksesta. Toiminto tarkoittaa, että jarruvalot vilkkuvat sen sijaan, että ne - kuten normaalissa jarrutuksessa - palaisivat jatkuvasti.

Seisonta-/positiovalot

Positiovaloja voidaan käyttää, jotta muut tielläliikkujat näkevät pysähtyneen tai pysäköidyn auton. Positiovalot sytytetään ohjauspylvään vivun kiertorenkaalla.

Turvavalaistus

Turvavalaistus sytytetään, kun auton lukitus avataan, ja sitä käytetään auton valaistuksen sytyttämiseen matkan päästä.

Varoitusvilkut

Varoitusvilkut varoittavat muita tielläliikkujia siten, että kaikki auton vilkut vilkkuvat yhtä aikaa. Toimintoa voidaan käyttää vaaratilanteesta varoittamiseen.

Huomiovalot

Autossa on ympäristön valaistusolosuhteet havaitsevia tunnistimia. Huomiovalot palavat ohjauspylvään vivun kiertorenkaan ollessa asennossa , tai sekä auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II. Tilassa valonheittimet vaihtavat automaattisesti lähivaloille heikossa päivänvalossa tai pimeällä.

Ulkovalojen sijainnit

Auton ulkovalaistus koostuu monista eri valoista. LED* -tyypin valot on vaihdettava korjaamolla. Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Polttimoerittelyt

Erittelyt koskevat halogeenivalonheittimien ja takasumuvalon polttimoita. Ottakaa yhteys korjaamoon, jos vikoja ilmenee muissa polttimoissa* .

Perävaunun polttimoiden tarkastus

Kun kytkette autoon perävaunun - tarkistakaa ennen ajoon lähtöä, että perävaunun kaikki valot toimivat.