Ulkopuolen valot

Automaattiset kaukovalot

Päivitetty 7/9/2020

Automaattiset kaukovalot

Automaattiset kaukovalot on toiminto, joka tuulilasin yläreunassa olevalla kameratunnistimella havaitsee vastaantulevan liikenteen valonheittimien valon tai edellä ajavan ajoneuvon takavalot, ja vaihtaa tällöin kaukovaloilta lähivaloille.

P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position

Automaattiset kaukovalot aktivoidaan kääntämällä ohjauspylvään vivun kiertorengas asentoon .

Toiminto voi ottaa myös katuvalaistuksen huomioon. Kun kameratunnistin ei enää näe vastaan tulevia tai edellä kulkevia ajoneuvoja, kaukovalot kytketään takaisin päälle.

Toiminto voi alkaa toimia pimeässä ajamisen yhteydessä, kun auton nopeus on n. 20 km/h (noin 12 mph) tai suurempi.

Automaattisten kaukovalojen deaktivointi kaukovalojen ollessa päällä saa aikaan valaistuksen välittömän asettumisen lähivaloille.

Kun automaattiset kaukovalot on aktivoitu, symboli palaa valkoisena kuljettajan näytössä.

Kun kaukovalot on sytytetty, symboli palaa sinisenä. LED-valonheittimien yhteydessä näin käy myös silloin, kun kaukovalot on osittain himmennetty, ts. heti jos valokeila valaisee hieman lähivaloja voimakkaammin.

Halogeenivalonheittimillä varustetut autot

Valaistus palaa kaukovaloille muutamia sekunteja sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.

LED

Valodiodi (Light Emitting Diode)

-valonheittimillä varustettu auto*

Jos automaattisissa kaukovaloissa on päällä/pois -toimintoAuton varustelutasosta riippuen., valaistus palautuu kaukovaloille muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitse vastaantulevan liikenteen valonheittimien valoja tai edellä olevan ajoneuvon takavaloja.

Jos automaattisissa kaukovaloissa on mukautuva toimintoAuton varustelutasosta riippuen., jatkaa valokeila, erona siihen, mitä tapahtuu tavanomaisessa himmennyksessä, valaisemista edelleen kaukovaloilla vastaan tulevan tai edessä olevan ajoneuvon molemmille puolille - vain suoraan ajoneuvoa kohti osoittava valokeilan osa himmennetään.

P5-1507 Principle AHBC2

Mukautuva toiminto: Lähivalot suoraan vastaantulevaa ajoneuvoa kohti, mutta edelleen kaukovalot ajoneuvon molemmilla puolilla.

Valot vaihtuvat täysiksi kaukovaloiksi muutama sekunti sen jälkeen, kun kameratunnistin ei enää havaitsee vastaantulevan liikenteen ajovaloja tai edellä ajavan ajoneuvon takavaloja.

Automaattisten kaukovalojen rajoitukset

Kameratunnistimella, johon toiminto perustuu, on tiettyjä rajoituksia.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Jos kuljettajan näytössä näytetään tämä symboli ja ilmoitus Aktiiviset kaukovalot Tilapäisesti ei käytettävissä, vaihto kauko- ja lähivalojen välillä on tehtävä käsin. Ohjauspylvään vivun kiertorengas voi kuitenkin olla asennossa . Symboli sammuu, kun ilmoitus esitetään.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Sama pätee, jos näytössä on tämä symboli ja ilmoitus Tuulilasin anturi Anturi tukossa, katso käyttöopasta.

Automaattiset kaukovalot voivat olla tilapäisesti pois käytöstä, esim. sumun ollessa tiheää tai sateen voimakasta. Kun automaattiset kaukovalot jälleen saadaan käyttöön, tai tuulilasin tunnistimet eivät enää ole tukossa, ilmoitus sammuu ja symboli syttyy.

Varoitus

Automaattiset kaukovalot ovat apuväline, jolla käytetään parhaita mahdollisia valoja suotuisissa olosuhteissa.

Kuljettajan vastuulla on aina vaihtaa käsin kauko- ja lähivalojen välillä, kun liikenne- tai sääolosuhteet sitä edellyttävät.


Oliko tästä apua?