Ulkopuolen valot

Kaukovalojen käyttäminen

Päivitetty 7/9/2020

Kaukovalojen käyttäminen

Kaukovaloja käytetään ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vivulla. Kaukovalot ovat auton voimakkaimmat valot ja niitä tulee käyttää näkyvyyden parantamiseksi ajettaessa pimeällä, kunhan ne eivät häikäise muita tielläliikkujia.

P5-1617 Stalk with turning ring, high beam toggling

Ohjauspylvään vipu kiertorenkaalla.

Kaukovalovilkku

Siirtäkää ohjauspylvään vipua kevyesti taaksepäin kaukovalovilkun asentoon. Kaukovalot palavat, kunnes vipu vapautetaan.

Kaukovalot

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun ohjauspylvään vivun kiertorengas on asennossa

Kun lähivalot on sytytetty.

tai . Aktivoikaa kaukovalot siirtämällä ohjauspylvään vipua eteenpäin. Deaktivoikaa siirtämällä ohjauspylvään vipua taaksepäin.

Kaukovalojen ollessa aktivoituina symboli palaa kuljettajan näytössä.


Oliko tästä apua?