Valaistus

Valokatkaisimet

Päivitetty 7/9/2020

Valokatkaisimet

Eri valokatkaisimilla käytetään sekä ulko- että sisävaloja. Vasemmalla ohjauspylvään vivulla sytytetään ja säädetään ulkovaloja. Kojelaudan säätöpyörällä säädetään sisätilan valaistuksen voimakkuutta.

Kojelaudan säätöpyörällä säädetään myös valonheittimien korkeuttaKoskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja..

Ulkovalaistus

P5-1617 Stalk with turning ring

Vasemman ohjauspylvään vivun kiertorengas.

Kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa II, seuraavia toimintoja käytetään kääntämällä kiertorengas eri asentoihin:

Tila

Sisältö

Huomiovalot.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Huomio- ja positiovalot.

Positiovalot auton ollessa pysäköitynä.Jos auto on käynnissä mutta paikallaan, kiertorengas voidaan siirtää asentoon toisesta asennosta, jotta vain positiovalot syttyvät muun valaistuksen sijasta.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Lähivalot ja positiovalot.

Kaukovalot voidaan aktivoida.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Huomiovalot ja positiovalot päivänvalossa.

Lähivalot ja positiovalot heikossa päivänvalossa tai pimeässä tai kun sumuvalot edessä* ja/tai takana on aktivoitu.

Toiminto Automaattiset kaukovalot voidaan aktivoida.

Kaukovalot voidaan aktivoida, kun lähivalot palavat.

Kaukovalovilkkua voidaan käyttää.

Automaattiset kaukovalot päällä/pois.

Volvo suosittelee, että asentoa käytetään autoa ajettaessa.

Varoitus

Auton valaistuslaitteisto ei voi kaikissa tilanteissa päätellä, milloin päivänvalo on liian heikko tai tarpeeksi voimakas, esim. sumussa ja sateessa.

Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että autolla ajetaan käyttäen liikenneturvallista valaistusta ja voimassa olevien liikennesääntöjen mukaisesti.

Kojelaudan säätöpyörät

P5-1507 Light control panel

Autossa, jossa on LEDValodiodi (Light Emitting Diode)-valonheittimet*, on automaattinen valojen korkeudensäätö, eikä sitä siksi ole varustettu säätöpyörällä valojen korkeudensäätöä varten.

Sisätilan valaistuksen voimakkuuden säätöpyörä
Valojen korkeudensäädön säätöpyöräKoskee halogeenivalonheittimillä varustettuja autoja.

Oliko tästä apua?