Volvo On Call -palvelut

Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call* -järjestelmän kautta

Päivitetty 7/9/2020

Automaattinen törmäyshälytys Volvo On Call* -järjestelmän kautta

Törmäystilanteessa auto voi ilmoittaa törmäyksestä automaattisesti Volvo On Call -palvelukeskukseen tai lähimpään hälytyskeskukseen, joka voi lähettää paikalle kiireellistä apua.

Volvo On Call Palvelukeskus

Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.

Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali Volvo On Call -palvelukeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:

  1. Autosta lähetetään automaattisesti mm. auton sijainnin sisältävä ilmoitus Volvo On Call -palvelukeskukseen.
  2. Volvo On Call:n palvelukeskus avaa sen jälkeen puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  3. Volvo On Call:n palvelukeskus ottaa sen jälkeen yhteyden tarvittaviin apuvoimiin (poliisi, ambulanssi, hinausapu yms.).

Jos puheyhteyttä ei saada aikaan, Volvo On Call:n asiakaspalvelukeskus ottaa yhteyden ko. viranomaisiin, jotka avustavat sopivalla toimenpiteellä.

Virallisen hätänumeron priorisointi

Koskee A-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.

Auto voidaan asettaa soittamaan viralliseen hätäkeskukseen Volvo On Call -palvelukeskuksen sijasta. Lukekaa erilliset ohjeet.

Lähin hälytyskeskus

Koskee B-tyypin Volvo On Call -markkina-alueita.

Kun auton turvajärjestelmä laukeaa, esimerkiksi onnettomuustilanteessa, jossa saavutetaan turvavyönkiristimen tai turvatyynyn aktivointitaso, lähetetään automaattisesti signaali suoraan lähimpään hälytyskeskukseen. Seuraavaa tapahtuu:

  1. Hälytyskeskus avaa puheyhteyden auton kuljettajan kanssa ja yrittää selvittää törmäyksen laajuuden ja avuntarpeen.
  2. Hälytyskeskus lähettää tarvittavaa apua (poliisi, ambulanssi, hinausauto jne.).

Hälytysnumero

Kun törmäyshälytys aktivoidaan, järjestelmä yrittää saada aikaan yhteyden maan Volvo On Call -palvelukeskuksen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, puhelu menee suoraan asetettuun hälytysnumeroon alueella, jolla auto on.


Oliko tästä apua?