Moottoritila

Jäähdytysnesteen lisääminen

Päivitetty 7/9/2020

Jäähdytysnesteen lisääminen

Jäähdytysneste jäähdyttää polttomoottorin oikeaan käyttölämpötilaan. Moottorista jäähdytysnesteeseen siirtyvää lämpöä voidaan käyttää matkustamon lämmittämiseen.

Täytettäessä pitää noudattaa pakkauksessa olevia ohjeita. Älkää koskaan lisätkö pelkästään puhdasta vettä. Jäätymisvaara kasvaa jäähdytysnesteen osuuden ollessa sekä liian pieni että liian suuri.

Jos auton alla on jäähdytysnestettä, jäähdytysnestehöyryä näkyy tai jäähdytysnestettä lisätään yli 2 litraa (n. 2 quart), kutsukaa aina paikalle hinauspalvelu, jotta moottori ei vaurioidu rikkinäisen jäähdytysjärjestelmän takia käynnistysyrityksen yhteydessä.

Varoitus

Jäähdytysneste voi olla hyvin kuumaa. Älkää koskaan avatko kantta jäähdytysnesteen ollessa kuumaa. Jos nestettä on lisättävä, kiertäkää paisuntasäiliön kansi auki hitaasti, jotta mahdollinen ylipaine häviää.

P5-1617-S90/V90 Overview engine coolant

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö, vasemmalta ohjattava auto.

P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 Engine coolant refill 2

Kiertäkää muovisuojuksen luukku irti.

Kiertäkää paisuntasäiliön kansi irti ja täyttäkää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Jäähdytysnesteen taso ei saa ylittää paisuntasäiliön sisäpuolella olevaa keltaista MAX-merkintää.

Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.

P5-1617-S90/V90 RHD Overview engine coolant

Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö, oikealta ohjattava auto.

P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 1
P5-1617-S90/V90 RHD Engine coolant refill 2

Tarttukaa luukun kahvoihin ja nostakaa/liikutelkaa varoen luukku ylös muovisuojuksesta.

Kiertäkää paisuntasäiliön kansi irti ja täyttäkää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Jäähdytysnesteen taso ei saa ylittää paisuntasäiliön sisäpuolella olevaa keltaista MAX-merkintää.

Asentakaa osat päinvastaisessa järjestyksessä.

Tärkeää

  • Haitallista nautittuna. Voi aiheuttaa elinvaurioita (munuaisissa).
  • Käyttäkää Volvon suosittelemaa valmista jäähdytysnesteseosta. Tiivistettä käytettäessä on varmistettava, että sekoitussuhde on 50 % jäähdytysnestettä ja 50 % hyväksytyn laatuista vettä.
  • Älkää sekoittako eri jäähdytysnesteitä keskenään.
  • Jos jokin suurempi jäähdytysjärjestelmän komponentti vaihdetaan, on käytettävä ainoastaan uutta jäähdytysnestettä, jotta järjestelmä saa riittävän korroosiosuojan.
  • Moottoria saa käyttää vain jäähdytysjärjestelmän ollessa asianmukaisesti täytettynä. Muussa tapauksessa voi syntyä korkeita lämpötiloja ja sylinterinkannen vaurioiden (halkeamien) vaara.
  • Kloorin, kloridien ja muiden suolojen korkeat pitoisuudet voivat aiheuttaa korroosiota jäähdytysjärjestelmässä.

Oliko tästä apua?