Tutki ohjekirjaasi

V40 Cross Country
2015 Late

Bluetooth handsfree -puhelin

13 Tulokset

video

Bluetooth® handsfree-puhelin - yleiskatsaus

Katsaus Bluetooth® handsfree-puhelinjärjestelmään.

Bluetooth® -yksikön poistaminen

Jos autoon rekisteröityä Bluetooth® -yksikköä ei enää haluta, se voidaan poistaa (rekisteröinti poistaa) autosta. Tämän jälkeen auto ei etsi yksikköä automaattisesti.

Puhelujen käsittely

Toiminnot puhelujen käsittelyyn.

Puhelinluettelo

Auto peilaa yhdistetyn matkapuhelimen puhelinluettelon ja näyttää tämän puhelinluettelon vain matkapuhelimen ollessa yhdistettynä.

Symbolit näytössä

Katsaus symboleihin, jotka voidaan esittää näytön aktiviteetti-/tilakentässä.

Bluetooth® handsfree-puhelin - audioasetukset

Asetuksilla voidaan säätää puhelun äänenvoimakkuutta, äänentoistolaitteiston voimakkuutta ja soittoäänen voimakkuutta.

video

Bluetooth® handsfree-puhelin

Bluetooth®-järjestelmällä varustettu matkapuhelin voidaan yhdistää langattomasti autoon.

Kaukosäädin*

Kauko-ohjainta voidaan käyttää ääni- ja mediajärjestelmän kaikille toiminnoille. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Bluetooth® -yksikön automaattinen yhdistäminen

Kun Bluetooth®-yksikkö on rekisteröity autoon, yhdistetään automaattisesti viimeksi yhdistetty ollut yksikkö, kun auto käynnistetään.

Bluetooth® -yksikön kytkeminen irti

Kun Bluetooth®-yksikkö on auton toiminta-alueen ulkopuolella, se kytketään automaattisesti pois päältä.