Ilmanlaatu

Ilmanlaatu - IAQS*

Päivitetty 7/23/2018

Sisäilman laatujärjestelmä IAQS erottaa kaasut ja hiukkaset siten, että hajujen ja epäpuhtauksien pitoisuutta matkustamossa rajoitetaan.

Jos ulkoilma on saastunutta, suljetaan ilmanotto hiilivetyjen, typpioksidien ja maanpinnan otsonin sulkemiseksi ulos. Ilmaa kierätetään matkustamossa.

Toiminto on mahdollista aktivoida valikkojärjestelmässä MY CAR. Valikkojärjestelmän selostus, ks. MY CAR.

Huomio

Matkustamon parhaan ilman takaamiseksi pitää ilmanlaatutunnistimen olla aina kytkettynä.

Kylmässä ilmanalassa matkustamon ilman uudelleenkierrätystä on rajoitettu huurteenmuodostuksen välttämiseksi.

Huomio

CZIP-normin noudattaminen edellyttää, että auton IAQS-suodatin pitää vaihtaa 15 000 km:n jälkeen tai kerran vuodessa sen mukaan, kumpi raja saavutetaan ensin. Kuitenkin enintään 75 000 km yli 5 vuotta. Autoissa, joissa ei ole CZIP:ä, ja jos asiakas ei halua ylläpitää CZIP-normia, pitää IAQS-suodatin vaihtaa määräaikaishuollossa.


Oliko tästä apua?