Ajotietokone

Ajotietokone - analoginen mittaristo

Päivitetty 7/23/2018

Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja näyttää tietoja.

Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen näyttö sammuu - tämä merkitsee myös silmukan alkua/loppua.

Infonäyttö ja säätimet.

Infonäyttö ja säätimet.

OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai poistuu siitä, kun valinta on tehty.

Toiminnot

Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää niitä seuraavasti:

 1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.
 2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä silmukka avataan.
 3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
 4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaaRESET, kun tarkastus/säätö on tehty.

Ajotietokoneen eri toiminnot on listattu seuraavassa taulukossa:

Toiminnot

Tiedotuksia

Digitaali nopeus
 • km/h
 • mph
 • ei näyttöä

Näyttää auton nopeuden digitaalisesti mittariston keskustassa:

 • Avatkaa painamalla OK, valitkaa säätöpyörällä, vahvistakaa painamalla OK ja poistukaa painamalla ENTER.
Lämmitin *
 • SUORAKÄYNNISTYS
 • - Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
 • - Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.

Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin - ajastin.

Lisälämmitin *
 • Autom.
 • Pois

Lisätietoja, ks. Lisälämmitin.

TC-valinnat
 • Ajomatka tyhjään säiliöön
 • Polttoaineenkulutus
 • Keskinopeus
 • Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys
 • Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys

Tässä valitaan/aktivoidaan ajotietokoneen valinnaisiksi otsikoiksi lisättävät vaihtoehdot. Jo valittujen vaihtoehtojen symbolit ovat VALKOISIA ja niissä on "väkänen", muut ovat HARMAITA ja niistä väkänen puuttuu:

 1. Avatkaa toiminto valitsemalla OK, selatkaa vaihtoehtojen symboleja säätöpyörällä ja merkitkää/pysähtykää haluamanne symbolin kohdalle.
 2. Vahvistakaa painamalla OK - symboli muuttuu HARMAASTA VALKOISEKSI ja se merkitään väkäsellä.
 3. Jatkakaa toimintosymbolien valitsemista säätöpyörällä tai lopettakaa valitsemalla RESET.
Huoltotila

Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.

Öljymäärä

Tietyt moottorit.

Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.

Ilmoitukset (##)

Lisätietoja, ks. Viestit.

Otsikot

Yksi seuraavan taulukon otsikoista voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:

 1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.
 2. Kääntäkää säätöpyörää - ajotietokoneen valinnaisia otsikoita näytetään silmukkana.
 3. Pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.

Ajotietokoneen otsikko mittaristossa

Tiedotuksia

Välimatkamittari T1 ja kok.etäisyys

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.

Välimatkamittari T2 ja kok.etäisyys

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.

Toimintasäde jäljellä

Lisätietoja - ks. osaa "Käyttöetäisyys - ajomatka tyhjään säiliöön".

Kulutus

Kulloinenkin kulutus.

Keskinopeus

 • Painamalla pitkään RESET nollataan Keskinopeus.

Ei ajotietokoneen tietoja.

Tämä vaihtoehto näyttää tyhjän näytön ja on myös merkki silmukan alusta/lopusta.

Mittariston ajotietokoneen otsikko voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana. Menetelkää näin:

 • Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.

Nollaus - Välimatkamittari ja keskinopeus

Ko. ajotietokoneotsikolla - T1 ja kok.etäisyys, T2 ja kok.etäisyys tai Keskinopeus - esitetään mittaristossa:

 • Painakaa pitkään painiketta RESET - valittu otsikko nollataan.

Kukin otsikko on nollattava erikseen.


Oliko tästä apua?