Ajotietokone

Ajotietokone - digitaalinen mittaristo

Päivitetty 7/23/2018

Auton ajotietokone voi tallentaa, laskea ja näyttää tietoja.

Ajotietokoneen valikot ovat portaattomassa silmukassa. Yksi vaihtoehdoista on, että ajotietokoneen kolme näyttöä sammuvat ‒ se osoittaa myös silmukan alkua/loppua.

Infonäytöt ja säätimet.

Infonäytöt ja säätimet.

OK - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen toiminnot + aktivoi merkityn vaihtoehdon.
Säätöpyörä - Avaa silmukan, jossa ovat ajotietokoneen otsikot + selaa vaihtoehtojen välillä.
RESET - Peruu tai nollaa toiminnon tai poistuu siitä, kun valinta on tehty.

Toiminnot

Avatkaa toiminnot ja tarkistakaa/säätäkää niitä seuraavasti:

 1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.
 2. Painakaa OK - kaikki toiminnot sisältävä silmukka avataan.
 3. Selatkaa toimintoja säätöpyörällä ja valitkaa/vahvistakaa painamalla OK.
 4. Lopettakaa painamalla kaksi kertaaRESET, kun tarkastus/säätö on tehty.

Ajotietokoneen eri toiminnot on listattu seuraavassa taulukossa:

Toiminnot

Tiedot

Ajotietokoneen nollaus
 • Keskikulutus
 • Keskinopeus

Huomatkaa, että tämä toiminto ei nollaa molempia välimatkamittareita T1 ja T2 - katsokaa taulukkoa osassa "Otsikot" ja osassa "Nollaus" - Keskinopeus/-kulutus saadaksenne tietoja ko. hetkestä.

Ilmoitukset

Lisätietoja, ks. Viestit.

Teemat

Tässä valitaan mittariston ulkonäkö, ks. Mittaristo, digitaalinen - katsaus.

Asetukset *

Valitkaa Autom. tai Pois.

Lisätietoja, ks. Lisälämmitin.

Kontrastitila/Väritila

Mittariston valon ja värien voimakkuuden säätö.

Pysäköinti lämmitin *
 • Suorakäynnistys
 • - Symboli Ajastin 1 - vie kellonajan valintavalikkoon.
 • - Symboli Ajastin 2 - vie kellonajan valintavalikkoon.

Selostus ajastimen ohjelmoinnista, ks. Moottorin- ja matkustamonlämmitin - ajastin.

Huoltotila

Näyttää kuukausien määrän ja ajomatkan seuraavaan määräaikaishuoltoon.

Öljymäärä

Tietyt moottorit.

Lisätietoja, ks. Moottoriöljy - tarkastus ja täyttö.

Otsikot

 Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää samanaikaisesti - yksi kussakin

Kolme ajotietokoneen otsikkoa voidaan näyttää samanaikaisesti - yksi kussakin "ikkunassa".

Yksi seuraavan taulukon otsikkoyhdistelmistä voidaan valita näytettäväksi jatkuvasti mittaristossa. Valitkaa haluamanne otsikko seuraavasti:

 1. Sen varmistamiseksi, että mikään säädin ei ole keskellä jaksoa, nollatkaa säätimet ensin painamalla kaksi kertaaRESET.
 2. Kääntäkää säätöpyörää - valinnaisia otsikkoyhdistelmiä näytetään silmukkana.
 3. Pysähtykää haluamanne otsikkoyhdistelmän kohdalle.

Otsikkoyhdistelmät

Tiedot

Keskikulutus

Välimatkamittari T1 + mittarilukema

Keskinopeus

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T1.

Hetkellinen kulutus

Välimatkamittari T2 + mittarilukema

Ajomatka tyhjään säiliöön

 • Painikkeen RESET pitkä painallus nollaa välimatkamittarin T2.

Hetkellinen kulutus

Mittarilukema

kmh<>mph

kmh<>mph - "Digitaalinen nopeusnäyttö", ks. Ajotietokone - täydentäviä tietoja.

Ei ajotietokoneen tietoja.

Tämä valinta sammuttaa ajotietokoneen kaikki kolme näyttöä ja on merkki myös silmukan alusta/lopusta.

Mittariston ajotietokoneen otsikkoyhdistelmä voidaan vaihtaa koska tahansa ajon aikana. Menetelkää näin:

 • Kääntäkää säätöpyörää ja pysähtykää haluamanne otsikon kohdalle.

Nollaus - Välimatkamittari

Kääntäkää säätöpyörällä esille otsikkoyhdistelmä, joka sisältää nollattavan välimatkamittarin:

 • Painakaa pitkään painiketta RESET - valittu välimatkamittari nollataan.

Nollaus - Keskinopeus/-kulutus

1. Valitkaa toiminto Ajotietokoneen nollaus ja aktivoikaa painamalla OK.
2. Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista säätöpyörällä ja aktivoikaa painamalla OK:
 • l/100 km
 • km/h
 • Molempien nollaus
3. Lopettakaa painamalla RESET.


Oliko tästä apua?