Pyörän vaihto

Pyöränvaihto - pyörän irrotus

Päivitetty 7/23/2018

Auton pyörät voidaan vaihtaa esim. talvipyöriin/talvirenkaisiin.

Asettakaa varoituskolmio tielle, jos pyörä vaihdetaan liikennöidyllä paikalla. Auton ja nosturin* pitää olla kiinteällä, vaakasuoralla alustalla.

Kytkekää seisontajarru ja peruutusvaihde tai asento P, jos autossa on automaattivaihteisto.

Varoitus

Tarkastakaa, ettei tunkki ole vahingoittunut, kierteet ovat kunnollisesti voideltuina eikä siinä ole likaa.

Huomio

Volvo suosittelee vain ko. automalliin kuuluvan tunkin* käyttöä. Tämä ilmenee tunkin tarrasta.

Tarrassa ilmoitetaan myös tunkin suurin nostokyky ilmoitetulla nostokorkeudella.

Ottakaa esiin asennettava pyörä (kesärenkaat, talvirenkaat tai varapyörä) sekä työkalut. Jos kyseessä on varapyörän asennus, sen säilytyspaikan luona on myös pakkaus, joka sisältää käsineet ja muovipussin vaurioitunutta pyörää varten.

Asettakaa esteet maahan jäävien pyörien eteen ja taakse. Käyttäkää esim. tukevia puukiiloja tai suurehkoja kiviä.

Teräsvanteilla varustetuissa autoissa on irrotettavat pölykapselit. Käyttäkää irrotustyökalua mahdollisen täyspeittävän pölykapselin kampeamiseen ja vetämiseen irti. Vaihtoehtoisesti voidaan pölykapselit nykäistä irti käsin.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni pyöränruuviavaimella* pohjaan asti seuraavan kuvan mukaisesti.

Pyöränruuviavain ja hinaussilmukka.

Pyöränruuviavain ja hinaussilmukka.

Tärkeää

Hinaussilmukkaa pitää kiertää sisään koko kierteen pituus pyöränruuviavaimella.

Poistakaa muovihatut pyöränmuttereilta siihen tarkoitetulla työkalulla.

Avatkaa pyöränmuttereita ½-1 kierrosta vastapäivään pyöränruuviavaimella.

Varoitus

Älkää koskaan sijoittako mitään maan ja tunkin väliin, ei myöskään tunkin ja autossa olevan tunkinkiinnikkeen väliin.

Auton kummallakin puolella on kaksi tunkinkiinnikettä.

Tärkeää

Auton tunkin alla olevan maanpinnan pitää olla kiinteä, tasainen eikä se saa olla kalteva.

Kiertäkää nosturi ylös siten, että laippa korissa asettuu nosturin päässä olevaan loveen.

Nostakaa auto niin korkealle, että pyörä pyörii vapaasti. Irrottakaa pyöränmutterit ja nostakaa pyörä pois.

Varoitus

Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on nostettu ylös auton tunkilla.

Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.

Huomio

Auton varsinainen nosturi on tarkoitettu käytettäväksi vain yksittäistapauksissa ja lyhyen aikaa, kuten puhjenneen renkaan vaihtamiseen. Autoa saa nostaa vain kyseiseen malliin kuuluvalla nosturilla. Jos autoa on nostettava useammin tai pidemmäksi ajaksi kuin pelkkää pyörän vaihtoa varten, suosittelemme hallinosturin käyttöä. Tällaisissa tapauksissa on noudatettava laitteiston mukana toimitettavia käyttöohjeita.


Oliko tästä apua?