Turvallisuustila

Turvallisuustila - siirtäminen

Päivitetty 7/23/2018

Jos teksti Normal mode näytetään, kun teksti Turvallisuustila Katso käyttöohjekirjaa on nollattu käynnistysyrityksen jälkeen, auto voidaan varovasti siirtää liikenneturvallisuutta vaarantavalta paikaltaan.

Älkää siirtäkö autoa kauemmaksi kuin on välttämätöntä.

Varoitus

Koska auto on varustettu turvallisuustilalla, sitä ei saa hinata. Se täytyy kuljettaa paikalta lavalla. Volvo suosittelee, että se kuljetutetaan valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.


Oliko tästä apua?