Internetkartta

Internetkartta - käsittely

Päivitetty 7/23/2018

Näin teette internetkartan käynnistämiseksi ja matkan suunnittelemiseksi saadaksenne sitten opastuksen ilmoitettuun määränpäähän.

Peruskäsittely, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä. Perusteellisemmat selostukset esitetään ko. osassa. Kirjoittamiseen ja etsimiseen internetkartassa käytetään kirjoitusmerkkipyörää ja numeronäppäimistöä.

Jotta internetkarttaa voidaan käyttää, pitää auton ensin olla yhdistettynä internetiin.

Käynnistäkää internetkartta painamalla NAV-painiketta keskikonsolissa.

Hyväksykää auton sijainnin jako.

Huomio

Ilman hyväksyntää internetkartta ei toimi.

Painakaa jaon sulkemiseksi lähteen normaalinäkymässä OK/MENU, valitkaa Asetukset ja poistakaa valinta Sijainnin jako.

Valitkaa reittivaihtoehdot (esim. tietyyppi, tunnelit, lautat).

Valitkaa karttavaihtoehto (esim. täyskuva, karttatyyppi, paikkatieto).

Auton sijainti esitetään internetkartalla yhdessä liikenneinformaation ja valittujen mielenkiintoisten kohteiden (POI) kanssa.

Matkareitin näyttäminen

Yleiskartan näyttämiseksi matkareitistä painakaa lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa ReittiJäljellä oleva reitti kartalla.

Yksityiskohtaisten matkareittitietojen näyttäminen.

Määränpään vaihtaminen

Määränpää vaihdetaan ilmoittamalla määränpää.

Opastuksen keskeyttäminen/palauttaminen

Painakaa lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Peru opastus/jatka opastusta.

Auton omistajanvaihdos

Omistajanvaihdoksen yhteydessä on tärkeää palauttaa kaikki käyttäjätiedot ja järjestelmäasetukset alkuperäisiin tehdasasetuksiin, ks. Omistajanvaihdos.


Oliko tästä apua?