Internetkartta

Internetkartta - määränpään antaminen

Päivitetty 7/23/2018

Matkan suunnittelu antamalla määränpää.

Painakaa seuraavien vaihtoehtojen saavuttamiseksi lähteen normaalinäkymässä OK/MENU ja valitkaa Aseta määränpää.

Koti

Järjestelmä voi tallentaa valinnaisen sijainnin valikkovalinnassa Koti. Toiminto esitetään aina, kun sijainti tallennetaan:

 • Tallenna paikka kodiksi + OK.

Määränpäähän tapahtuvan opastuksen aktivointi Koti:

 • Merkitkää Koti + OK.

Osoite

Matkasuunnitelman saamiseksi opastuksella riittää, että vain annetaan paikkakunta/kaupunki - se johtaa paikkakunnan/kaupungin keskustaan.

Huomio

Kaupungin tai alueen määrittely voi vaihdella maittain ja jopa samassa maassa. Tietyissä tapauksissa tarkoitetaan kuntaa - toisissa tapauksissa yksittäistä kaupunginosaa.

Seuraavia hakukriteereitä voidaan käyttää määränpään hakemiseen osoitteella:

 • Maa: - Ilmoita maa.
 • Kaupunki: - Ilmoita paikkakunta/kaupunki.
 • Tie: - Ilmoita katuosoite.
 • Numero: - Valitse jokin kadun talonnumeroista.

Mielenkiintoiset kohteet (POI)

POI-kohdetta voidaan hakea ilmoittamalla jokin seuraavista valikkovalinnoista:

 • Nimellä
 • Luokan mukaan
 • Auton ympäriltä
 • Läheltä määränpäätä
 • Paikan ympäriltä kartalla

Jotta karttakuvasta ei tehdä vaikealukuista, on näytössä samanaikaisesti nähtävien POI-kohteiden määrä rajoitettu - zoomaus lähemmäs antaa mahdollisuuden nähdä useampia POI-kohteita.

Lisätietoja näyttövaihtoehdoista koskien POI-kohteita, ks. karttavaihtoehtoja.

Esimerkki symboleista eri POI-kohteille, ks. Internetkartta - mielenkiintoisten kohteiden (POI) symbolit.

Tallennettu paikka

Tähän kootaan määränpäät ja paikat, jotka on tallennettu valikkovalinnalla "Tallennus".

Kulloistakin tallennettua määränpäätä ja paikkaa voidaan säätää:

 • Aseta yksitt. määränpää
 • Muokkaa
 • Poista
 • Poista kaikki.

Aiemmat määränpäät

Tähän tallennetaan aiemmin käytetyt määränpäät. Merkitkää niistä yksi + OK ja valitkaa sitten väliltä:

 • Aseta yksitt. määränpää
 • Info
 • Tallenna
 • Poista
 • Poista kaikki.

Postinumero

Määränpään hakeminen postinumeron avulla.

Huomio

Postinumero voidaan näyttää eri tavalla eri alueilla/markkina-alueilla.

Leveys- ja pituusasteet

Ilmoittakaa määränpää GPS-koordinaateilla.

Määrittäkää ensin merkitsemällä Muoto: + OK, millä menetelmällä GPS-koordinaatit ilmoitetaan. Merkitkää sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista + OK:

 • DD°MM'SS'' - sijainti asteina, minuutteina ja sekunteina.
 • Desimaali - sijainti desimaaleilla.

Syöttäkää sen jälkeen GPS-koordinaatit ja valitkaa sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Aseta yksitt. määränpää
 • Tallenna

Paikka kartalla

Esittää kartan ko. paikka osoitettuna kohdistimella.

Kääntäkää TUNE-säädintä kartan mittakaavan muuttamiseksi.

 1. Siirtäkää (vierittäkää) karttaa numeropainikkeilla, ks. Internetkartta - vieritysvalikko.
 2. Kun haluttu paikka on löydetty - Painakaa OK.
Kohdistimen sijainti ilmaistu nimellä.

Kohdistimen sijainti ilmaistu nimellä.

Valitkaa sitten seuraavista vaihtoehdoista ja aktivoikaa painamalla OK:

 • Aseta yksitt. määränpää
 • Tallenna

Oliko tästä apua?