Turvapalvelut

Volvo On Call-järjestelmän turvallisuuspalvelut

Päivitetty 7/23/2018

Volvo On Call (VOC) auttaa, jos autoon murtaudutaan tai se varastetaan, ja se voi etäavata auton lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun autoon.

Turvapalveluiden tarkoituksena on minimoida vaara siitä, että omistaja menettää autonsa. Jos auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.

Jos auto tulee jännitteettömäksi, VOC:n vara-akku alkaa toimia.

Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkina-alueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.

Varkausilmoitus

VOC lähettää automaattisen signaalin VOC-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä (jos auto hälytysjärjestelmä on aktivoitu).

Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, VOC:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.

Varastetun auton jäljittäminen

Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä poliisin ja VOC-palvelukeskuksen kanssa sopia auton jäljittämisestä. VOC-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.

Huomio

Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.

Lukituksen etäavaaminen

Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus lähimpien 5 vuorokauden aikana VOC:n palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.

Kauko-ohjattu käynnistyksenesto

Tietyt markkina-alueet.

Varastetun auton valvonta ja deaktivointi.

Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden VOC:n palvelukeskukseen.

Huomio

Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.

Oltuaan yhteydessä viranomaisiin VOC:n palvelukeskus deaktivoi sitten etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys VOC:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen VOC:n palvelukeskus aktivoi auton.


Oliko tästä apua?