Tutki ohjekirjaasi

V40 Cross Country
2017 Early

Hälytys

7 Tulokset

Hälytys

Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi autoon tehtävästä murrosta.

Hälytin - etäavain ei toimi

Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella - jos esim. avaimen paristo on tyhjä - auton lukitus voidaan avata, poistaa auto hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla tavalla:

Hälytin - automaattinen uudelleenaktivointi

Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa siten, että hälytin ei ole aktivoituna.

Hälytin - automaattinen aktivointi

Tietyissä maissa hälytin kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että sitä on lukittu.

Hälytyssignaalit

Hälytyksen lauetessa sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.

Rajoitettu hälytystaso

Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.