Pyörän vaihto

Pyörän vaihto - asennus

Päivitetty 7/23/2018

On tärkeää, että pyörän asennus tehdään oikealla tavalla.

Asennus

Varoitus

Älkää koskaan siirtykö auton alle, kun se on nostettu ylös auton tunkilla.

Älkää koskaan salliko matkustajien oleskella autossa, joka on nostettu ylös auton tunkilla. Jos pyörä pitää vaihtaa liikennöidyssä ympäristössä, matkustajien pitää siirtyä turvalliseen paikkaan.

Puhdistakaa pyörän ja navan väliset vastinpinnat.

Asentakaa pyörä. Kiristäkää pyöränmutterit kunnolla.

Laskekaa autoa alas siten, ettei pyörä voi pyöriä.

Kiristäkää pyörämutterit ristikkäin. On tärkeää, että pyöränmutterit kiristetään kunnolla oikeaan kiristysmomenttiin. Tarkastakaa kireys momenttiavaimella.

Asettakaa muovihatut takaisin pyöränmuttereille.

Asentakaa mahdollinen täyspeittävä pölykapseli.

Huomio

Pölykapselissa olevan venttiilin aukon pitää olla vanteessa olevan venttiilin kohdalla asennettaessa.

Työkalujen palauttaminen paikoilleen

Työkalut on palautettava käytön jälkeen takaisin paikoilleen vaahtomuovipalaan.

Jos varapyörää on käytetty vaurioitunut pyörä voidaan laittaa muovipussiin joka on pakkauksessa käsineiden kanssa. Laittakaa vaahtomuovipala takaisin ja painakaa kiinnitysruuvi alas säilytystilan lattiaan.

Tärkeää

Työkaluja ja tunkkia* säilytetään niille tarkoitetussa paikassa auton kuormatilassa, kun niitä ei käytetä.

Huomio

  • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
  • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

Vaihdettaessa toiseen rengaskokoon

Ottakaa yhteys valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun ohjelmiston päivittämiseksi aina rengaskoon vaihtuessa. Ohjelmiston lataaminen voi olla välttämätöntä sekä vaihdettaessa suurempaan että pienempään rengaskokoon, ja myös vaihdettaessa kesä- ja talvipyörien välillä.


Oliko tästä apua?