Pyörän vaihto

Varapyörä*

Päivitetty 7/23/2018

Varapyörää (Temporary spare) käytetään väliaikaisesti puhjenneen varsinaisen pyörän tilalla.

Varapyörä on tarkoitettu käytettäväksi vain tilapäisesti ja se pitää pikimmiten korvata varsinaisella pyörällä. Auton ajo-ominaisuudet saattavat muuttua varapyörää käytettäessä. Varapyörä on tavallista pyörää pienempi. Se vaikuttaa auton maavaraan. Varokaa korkeita jalkakäytävänreunoja älkääkä pesettäkö autoa koneellisesti. Jos varapyörä on etuakselilla, ette voi myöskään samanaikaisesti käyttää lumiketjuja. Nelivetoisissa autoissa voidaan veto kytkeä pois taka-akselilta. Varapyörää ei saa korjata. Varapyörän oikea rengaspaine ilmoitetaan rengaspainetaulukossa, ks. Renkaat – ilmanpaine.

Tärkeää

  • Älkää koskaan ajako lujempaa kuin 80 km/h (50 mph) varapyörän ollessa asennettuna autoon.
  • Autoa ei saa koskaan ajaa varustettuna samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä "Temporary Spare" -tyyppisellä varapyörällä.

Oliko tästä apua?