Volvo On Call

Henkilötiedot

Päivitetty 7/23/2018

Henkilötietoja, jotka käsitellään Volvo On Call (VOC)-palvelun liitännän yhteydessä.

Volvon myyntiyhtiöt, ks. seuraavaa taulukkoa, ja Volvo Personvagnar AB, vastaavat niistä henkilötiedoista, joita käsitellään palvelun liittämisen yhteydessä. Koko käsittely tapahtuu hyvien tapojen ja voimassa olevan, henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Maa

Myyntiyhtiöt

Belgia

Volvo Car Belux

Englanti

Volvo Car UK Ltd

Ranska

Volvo Car France

Alankomaat

Volvo Cars Nederland B.V.

Italia

Volvo Car Italia S.p.A.

Norja

Volvo Car Norway AS

Puola

Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Portugali

Volvo Car Portugal S.A.

Venäjä

Volvo Car Russia

Espanja

Volvo Car España S.L.U.

Ruotsi

Volvo Car Sweden AB

Saksa

Volvo Car Germany GmbH

Suomi

Volvo Car Finland Oy Ab

Tanska

Volvo Car Denmark A/S

Itävalta

Volvo Car Austria GmbH

Sveitsi

Volvo Car Switzerland AG

Käsittelyn tarkoitus

Volvo yhteistyökumppaneineen käyttää henkilötietoja EU/EES-alueilla ja niiden ulkopuolella palvelun toimittamiseksi ja kehittämiseksi.

Mitä henkilötietoja käsitellään

Käsiteltävät henkilötiedot kuuluvat pääasiassa seuraaviin kolmeen kategoriaan.

  • Henkilötiedot, jotka asiakas itse jättää palvelun ja muiden Volvo-yhteyksien, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, palvelun tyyppi ja palvelun kesto, aktivoinnin yhteydessä.
  • Kun sattuu tietty tapahtuma, jonka palvelu sisältää, lähetetään informaatio automaattisesti autosta. Sellainen ilmoitus sisältää auton ID:n (VIN), kellonajan, jolloin palvelua käytetään, palvelun tyypin, ovatko turvatyynyt lauenneet, tiedot turvavyönkiristimien laukeamisesta, ko. polttoainemäärästä, ko. lämpötilasta autossa ja sen ulkopuolella, ovien ja ikkunoiden olemisesta lukittuja tai avattuja sekä auton kuudesta viimeisimmästä sijainnista nopeuksineen ja suuntineen.
  • Muut tiedot, jotka voidaan liittää asiakkaaseen, ovat puhelinkeskustelut autossa olevien henkilöiden kanssa, palvelukeskus, joka toimitti palvelun ja palvelukeskusoperaattorin luomat merkinnät.

Kuka saa käyttää henkilötietoja

Volvo luottaa alihankkijoihin palvelun toimittamisessa. Nämä alihankkijat työskentelevät Volvon toimeksiannosta ja saavat käsitellä henkilötietoja vain laajuudessa, joka tarvitaan palvelun toimittamiseksi. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet sopimukseen, joka velvoittaa ne noudattamaan salaisuutta sekä käsittelemään henkilötietoja voimassa olevien lakien mukaisesti.

Karsintarutiinit

Palvelun toimittamiseksi tarvittavat henkilötiedot tallennetaan sopimusajaksi ja sen jälkeen niin kauan kuin tarvitaan, jotta Volvo voi täyttää velvollisuutensa lakien ja muun säännöstön mukaisesti. Tapahtumien yhteydessä syntyvät tiedot, jotka palvelu sisältää, karsitaan kolme kuukautta tapauksen sattumisen jälkeen.

Oikaisu ja rekisteriote

Yksityishenkilöillä on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua ja saada rekisteriote, joka näyttää, mitä henkilötietoja käsitellään. Ottakaa henkilötietojen oikaisemiseksi yhteys Volvon asiakaspalveluun. Rekisteriotepyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja hakijan pitää allekirjoittaa se omakätisesti ja sen pitää sisältää tiedot nimestä, osoitteesta ja asiakasnumerosta. Pyyntö pitää lähettää osoitteella Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.

Suostumus henkilötietojen käsittelemiseen

Tilauksen aktivoinnilla tämän asiakirjan ohjeesta ilmenevän mukaisesti käyttäjä myöntyy henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu VOC-palvelun yhteydessä.


Oliko tästä apua?