Tutki ohjekirjaasi

V40 Cross Country
2017 Late

Hälytys

7 Tulokset

Hälytys*

Hälytin on laite, joka varoittaa esimerkiksi autoon tehtävästä murrosta.

Hälytin* – etäavain ei toimi

Jos hälytintä ei voi sulkea etäavaimella - jos esim. avaimen paristo on tyhjä - auton lukitus voidaan avata, poistaa auto hälyttimen valvonnasta ja moottori käynnistää seuraavalla tavalla:

Hälytin* – automaattinen uudelleenaktivointi

Automaattinen hälyttimen uudelleenaktivointi estää auton jättämisen vahingossa siten, että hälytin ei ole aktivoituna.

Hälytys* – automaattinen aktivointi

Tietyissä maissa hälytin kytkeytyy automaattisesti tietyn viiveen jälkeen, kun ovi on avattu ja suljettu ilman, että sitä on lukittu.

Hälytyssignaalit*

Hälytyksen lauetessa sireeni soi ja kaikki suuntavalot vilkkuvat.

Rajoitettu hälytystaso*

Rajoitettu hälytystaso tarkoittaa, että liike- ja kallistusanturit voidaan kytkeä tilapäisesti pois toiminnasta.