Audioasetukset

Äänenvoimakkuus ja nopeuskompensointi

Päivitetty 7/23/2018

Säädä äänenkompensointi matkustamon häiritsevälle melulle.

Äänentoistolaitteisto kompensoi häiritsevää melua matkustamossa lisäämällä äänenvoimakkuutta suhteessa auton nopeuteen. Kompensointi voidaan asettaa tasolle Alhainen, Keski, Voimakas tai Pois.

Painakaa SOUND päästäksenne ääniasetusvalikkoon. Kääntäkää TUNE-säädintä askeltaaksenne kohtaan Äänenv. kompensaatio ja painakaa OK/MENU.

Valitkaa taso kääntämällä TUNE-säädintä ja vahvistakaa painamalla OK/MENU.


Oliko tästä apua?