Mediasoitin

Kaukosäädin*

Päivitetty 7/23/2018

Kauko-ohjainta voidaan käyttää ääni- ja mediajärjestelmän kaikille toiminnoille. Kaukosäätimen painikkeilla on vastaavat toiminnat kuin painikkeilla keskikonsolissa tai ohjauspyörän painikesarjassa.

Vastaa TUNE-säädintä keskikonsolissa.

Kauko-ohjainta käytettäessä painakaa ensin kaukosäätimen painike asentoon F. Suunnatkaa sen jälkeen kaukosäädin kohti IP-vastaanotinta, joka on sijoitettu INFO-painike oikealle puolelle keskikonsoliin.

Varoitus

Säilyttäkää irtoesineitä, kuten matkapuhelinta, kameraa, lisälaitteiden kauko-ohjainta jne. käsine- tai muussa säilytyslokerossa. Voimakkaan jarrutuksen tai törmäyksen yhteydessä ne voivat muuten vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Huomio

Älkää altistako kauko-ohjainta voimakkaalle auringonvalolle (esim. kojelaudan päällä) - tällöin voi syntyä ongelmia paristojen kanssa.


Oliko tästä apua?