Mediasoitin

Median hakeminen

Päivitetty 7/23/2018

On mahdollista hakea musiikkia yksiköistänne. Hakutoiminto etsii USB:ltä, levyltä ja kiintolevyltä.

Median hakeminen normaalinäkymästä on käytettävissä lähteille Levy, USB ja HDD.

Haun käynnistämiseksi painakaa OK/MENU lähteen normaalinäkymässä ja valitkaa Haku mediasta.

Hakutoiminto

Etsiminen kirjoituspyörän avulla.

Etsiminen kirjoituspyörän avulla.

Merkkilista.
Syöttötilan vaihtaminen (ks. seuraavaa taulukkoa).

Käyttäkää kirjoituspyörää hakusanan syöttämiseksi.

Kääntäkää TUNE-säädin haluamanne kirjaimen kohdalle, painakaa OK/MENU vahvistaaksenne. Myös keskikonsolissa olevia numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää.

Syöttötilan vaihtamiseksi numeroihin tai erikoismerkkeihin tai tulosluetteloon siirtymiseksi kääntäkää TUNE-säädin syöttötilan vaihtamislistan (2) jonkin valinnan kohdalle (ks. selitystä jäljempänä olevasta taulukosta), painakaa OK/MENU.

Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne.

Kun olette tyytyväinen hakuehtoon, valitkaa Haku.

Hakua suoritetaan. Tulokset näytetään ja ryhmitellään seuraavien kategorioiden mukaan: esittäjät, albumi, raita, tyylilaji, vuosiluku ja säveltäjät.

Kääntäkää TUNE-säädin kategorian kohdalle ja painakaa OK/MENU-painiketta.

Kääntäkää TUNE-säädintä median valitsemiseksi, painakaa OK/MENU toiston aloittamiseksi.

123/ABC

Vaihtakaa kirjainten ja numeroiden välillä painamalla OK/MENU.

LISÄÄ

Vaihtakaa erikoismerkkeihin painikkeella OK/MENU.

Haku

Suorittaa median hakemisen.

{ | }

Vaihtaa tekstipyörästä Av.sana:-kenttään. Siirtäkää kohdistinta TUNE-säätimellä. Hävittäkää mahdollinen kirjoitusvirhe painamalla EXIT. Tekstipyörään palaamiseksi painakaa OK/MENU.

Huomatkaa, että ohjauspaneelin numero- ja kirjainpainikkeita voidaan käyttää Av.sana:-kentän muokkauksessa.

Lyhyt EXIT-painikkeen painallus poistaa syötetyn merkin. Pitkä EXIT-painallus hävittää kaikki syötetyt merkit.

Painettaessa numeropainiketta keskikonsolissa, kun tekstipyörä esitetään (ks. edellä olevaa kuvaa), esitetään näytössä merkkilista. Jatkakaa painamalla toistuvasti numeropainiketta haluamanne kirjaimen kohdalle siirtymiseksi ja vapauttakaa. Jatkakaa seuraavalla kirjaimella jne. Kun painiketta on painettu, vahvistetaan tämän syöttäminen painamalla toista painiketta.


Oliko tästä apua?