Mediasoitin

TV*

Päivitetty 7/23/2018

TV-kuva näytetään vain auton seistessä. Kun auto liikkuu nopeudella yli n. 6 km/h, kuva katoaa, mutta ääni kuitenkin kuuluu. Kuva palautuu taas, kun auto on pysähtynyt.

TV-toiminnot, katsaus säätimiin.

TV-toiminnot, katsaus säätimiin.

Perustoisto ja navigointi, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä. Alla on perusteellisempi selostus.

Tietyt toiminnot on mahdollista liittää FAV-painikkeeseen. Kytketty toiminto aktivoidaan sitten helposti painamalla FAV-painiketta, ks. Suosikit.

Huomio

Tämä järjestelmä tukee TV-lähetyksiä vain maissa, joissa käytetään mpeg2- tai mpeg-4 -formaattia ja noudatetaan DVB-T -normia. Järjestelmä ei tue analogisia lähetyksiä.

Huomio

TV-kuva näytetään vain auton seistessä. Kun auto liikkuu nopeudella yli n. 6 km/h, kuva katoaa, ääni kuitenkin kuuluu tällöin. Kuva palautuu taas, kun auto on pysähtynyt.

Huomio

Vastaanotto riippuu siitä, kuinka hyviä signaalin voimakkuus ja signaalin laatu ovat. Lähetystä voivat häiritä eri tekijät, kuten esim. korkeat rakennukset tai TV-lähettimen oleminen kaukana. Peittoaste voi myös vaihdella riippuen maasta, jossa olette.

Tärkeää

Tietyissä maissa vaaditaan tälle tuotteelle TV-lupa.

TV:n katselu

Painakaa MEDIA medialähteen normaalinäkymässä, kääntäkää TUNE-säädin asentoon TV ja painakaa OK/MENU.

Haku käynnistyy ja lyhyen hetken kuluttua esitetään viimeisin käytetty kanava.

Kanavien vaihto

Kanavaa voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla:

  • Kääntäkää TUNE-säädintä, lista kaikista alueella käytettävissä olevista kanavista esitetään. Jos jokin näistä kanavista on jo aiemmin tallennettu esivalinnaksi, esitetään sen esivalintanumero kanavan nimen oikealla puolella. Jatkakaa kääntämällä TUNE-säädin haluamallenne kanavalla ja painakaa OK/MENU.
  • Painamalla esivalintapainikkeita (0-9).
  • Painamalla lyhyesti painikkeita / esitetään seuraava alueella käytettävissä oleva kanava.

Huomio

Jos autoa siirretään maan sisällä, esim. kaupungista toiseen, ei ole varmaa, että esivalinnat ovat käytettävissä uudessa paikassa, koska taajuusalue on voinut muuttua. Tehkää uusi haku ja tallentakaa uusi esivalintaluettelo, ks. Tallentakaa käytettävissä olevat TV-kanavat esivalinnoiksi.

Huomio

Jos esivalintapainikkeilla ei saada vastaanottoa, tämä voi johtua siitä, että auto on eri paikassa kuin missä TV-kanavien haku tehtiin, esim. jos auto on ajettu Saksasta Ranskaan. Tällöin voidaan joutua tekemään uusi maan valinta ja uusi haku.


Oliko tästä apua?