Puheohjaus

Puheääniohjaus - multimedia

Päivitetty 7/23/2018

Puheääniohjatkaa multimediajärjestelmä esim. vaihtamaan lähdettä tai vaihtamaan raitaa.

Seuraavat vuoropuhelut ovat vain esimerkkejä, järjestelmän vastaukset voivat vaihdella tilanteen mukaan.

Lähteen vaihtaminen

     

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä vaihtaa medialähteen.

Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun sanomalla: "Levy".

Järjestelmä vaihtaa CD/DVD-soittimeen.

Muut lähteet saavutetaan sanomalla sen sijaan esim. "Bluetooth", "TV" tai "USB". Lähteet, joille voidaan vaihtaa riippuvat kulloinkin yhdistetyistä ja siitä, onko lähteessä soitettavaa mediaa. Jos medialähde ei ole käytettävissä, järjestelmä selittää miksi.

Raidan vaihtaminen

Järjestelmä ymmärtää numerot 0 - 99 (nollasta yhdeksäänkymmeneenyhdeksään). Järjestelmä ei voi käsitellä suurempia numeroita kuin 99 (yhdeksänkymmentäyhdeksän), esim. 100 (sata) tai 101 (satayksi) eivät kelpaa.

     

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä vaihtaa raidan.

Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun sanomalla: "Raidan valitseminen".

Järjestelmä vastaa: "Raidan numeron sanominen".

Sanokaa raidan numero (yhtenä ainoana lukuna, ts. "Kaksikymmentäkolme" eikä "Kaksi-kolme").

Järjestelmä vaihtaa aktiivisen medialähteen raitanumeroon.

Median hakeminen

     

Seuraava vuoropuhelu puheäänikäskyillä hakee mediaa.

Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun sanomalla: "Median hakeminen".

Järjestelmä näyttää numeroidun luettelon mahdollisista hakukategorioista ja vastaa: "Valitkaa rivinumero tai sanokaa kategoria mediahakua varten".

Sanokaa rivinumero tai hakukategoria.

Järjestelmä antaa jatkuvia ohjeita oikean median löytämiseksi.

Lisää käskyjä

Lisää multimediajärjestelmän puheohjauksen käskyjä löytyy painamalla MY CAR -normaalinäkymässä OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetPuhekäskyjen luetteloMedian käskyt.


Oliko tästä apua?