Puheohjaus

Puheohjaus - matkapuhelin

Päivitetty 7/23/2018

Puheohjatkaa Bluetooth®-yhdistettyä matkapuhelinta esim. soittamaan yhteystietoon tai numeroon.

Seuraavat vuoropuhelut ovat vain esimerkkejä, järjestelmän vastaukset voivat vaihdella tilanteen mukaan.

Soittaminen numeroon

Järjestelmä ymmärtää numerot 0 (nolla) - 9 (yhdeksän). Nämä numerot voidaan lausua yksittäin, usean numeron ryhminä kerrallaan tai koko numero yhdella kerralla. Suurempaa lukua kuin 9 (yhdeksän) järjestelmä ei voi käsitellä, esim. 10 (kymmenen) tai 11 (yksitoista) eivät käy.

          

Seuraava vuoropuhelu puhekäskyillä soittaa numeroon.

Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun sanomalla: "Soittaminen numeroon".

Järjestelmä vastaa: "Numeron sanominen".

Aloittakaa sanomalla puhelinnumeron numerot (yksittäisinä lukuina, ts."Kuusi-kahdeksan-seitsemän" jne.).

Tauon kohdalla järjestelmä toistaa viimeksi lausutun ryhmän numerot.

Jatkakaa numeroiden sanomista. Kun koko numero on sanottu, lopettakaa sanomalla: "Ok".

Järjestelmä soittaa numeroon.

Numeroa voidaan myös muuttaa sanomalla "Korjaaminen" (mikä poistaa viimeksi lausutun numeroryhmän) tai "Poista" (mikä poistaa koko lausutun puhelinnumeron). Sanomalla "Toistaminen" järjestelmä lukee koko lausutun numeron.

Soittaminen yhteystietoon

          

Seuraava vuoropuhelu puhekäskyillä soittaa puhelinluettelossa olevaan yhteystietoon.

Käyttäjä aloittaa vuoropuhelun sanomalla: "Soittaminen yhteystietoon".

Järjestelmä vastaa: "Nimen sanominen".

Sanokaa yhteystiedon nimi.

Jos vain yksi yhteystieto löydetään, järjestelmä soittaa yhteystietoon, muussa tapauksessa järjestelmä antaa lisäohjeita oikean yhteystiedon löytämiseksi.

Jos yhteystiedolle on puhelinluettelossa tallennettuna useita numeroita, on mahdollista sanoa nimen jälkeen esim. "Matkapuhelin" tai "Työ" järjestelmän auttamiseksi.

Lisää käskyjä

Lisää matkapuhelimen puheohjauksen käskyjä löytyy painamalla MY CAR -normaalinäkymässä OK/MENU ja valitsemalla AsetuksetÄäniohjauksen asetuksetPuhekäskyjen luetteloPuhelinkäskyt.


Oliko tästä apua?