Ulkoinen äänilähde AUX-/USB-tuloliitännän kautta

Ulkoinen äänilähde AUX-/USB -tuloliitännän kautta

Päivitetty 7/23/2018

Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai MP3-soitin, voidaan liittää äänentoistolaitteistoon.

Video thumbnail

iPod®- tai mp3-soitinta, jossa on ladattavia akkuja, ladataan (virran ollessa päällä tai moottorin käynnissä), jos laite on kytkettynä USB-liitäntään.

On mahdollista kopioida musiikkia lähteestä USBTietyt markkina-alueet. auton kiintolevylle (HDD) ja soittaa sitten sieltä.

Perustoisto ja -navigointi, lukekaa järjestelmän käsittelystä ja valikkokäsittelystä. Alla on perusteellisempi selostus.

Tietyt toiminnot on mahdollista liittää FAV-painikkeeseen. Kytketty toiminto aktivoidaan sitten helposti painamalla FAV-painiketta, ks. Suosikit.

Toisto ja navigointi

USB-tuloliitäntään yhdistettyä äänilähdettä voidaan käsitellä auton äänensäätimillä. AUX-tuloliitännän kautta kytkettyä yksikköä ei voida ohjata auton kautta.

Kääntäkää TUNE-säädintä äänilähteen normaalinäkymässä päästäksenne kansiorakenteeseen tai hakeaksenne kategorioista. Navigoikaa rakenteessa kääntämällä TUNE-säädintä, valitkaa kansio painamalla OK/MENU-painiketta ja siirtykää taaksepäin rakenteessa painamalla EXIT-painiketta.

Käynnistäkää tiedoston toisto painamalla OK/MENU-painiketta.

Kun tiedosto on soitettu, muiden tiedostojen soittaminen jatkuu samasta kansiosta. Kansion vaihto tapahtuu automaattisesti, kun kaikki ko. kansion tiedostot on toistettu.

Mediahaku

On mahdollista hakea musiikkia yksiköistänne. Haku etsii USB:stä, levyltä ja kiintolevyltä. Lukekaa lisää hakutoiminnosta.

USB-muisti

USB-muistin käyttämisen helpottamiseksi muiden kuin musiikkitiedostojen tallentamista siihen tulee tällöin välttää. Järjestelmältä kestää huomattavasti kauemmin lukea sellaisen tallennusvälineen tiedot, joka sisältää muuta kuin yhteensopivia musiikkitiedostoja.

Huomio

Järjestelmä tukee siirrettävää mediaa, joka on USB 2.0:n ja tiedostojärjestelmän FAT32 mukainen.

Huomio

Käytettäessä pidempimallista USB-muistia suositellaan, että käytetään USB-sovitusjohdinta. Näin vältetään USB-liitännän ja kytketyn USB-muistin mekaaninen kuluminen.

Tekninen erittely

Tiedostojen enimmäismäärä

15000

Kansioiden enimmäismäärä

1000

Kansiotasojen enimmäismäärä

8

Soittolistojen enimmäismäärä

100

Paikkojen enimmäismäärä soittolistassa

1000

Alikansiot

Ei rajaa

MP3-soitin

Useilla MP3-soittimilla on oma tiedostojärjestelmä, jota järjestelmä ei tue. Jotta MP3-soitinta voidaan käyttää järjestelmässä, sen pitää olla asetettuna tilaan USB Removable device/Mass Storage Device.

iPod®

Huomio

Järjestelmä tukee vain äänitiedostojen toistoa iPod®-soittimesta.

Huomio

Toiston aloittamiseksi pitää käyttää lähdettä iPod® (ei USB).

Kun äänilähteenä on iPod®, on auton ääni- ja mediajärjestelmässä valikkorakenne, joka muistuttaa iPod®-soittimen omaa valikkorakennetta.


Oliko tästä apua?