Ulkoinen äänilähde AUX-/USB-tuloliitännän kautta

Ulkoisen äänilähteen liittäminen AUX-/USB -tuloliitännän kautta

Päivitetty 7/23/2018

Ulkoinen äänilähde, esim. iPod® tai mp3-soitin voidaan kytkeä äänentoistolaitteistoon käyttäen jotain keskikonsolissa olevista liitännöistä.

Liitäntäkohdat ulkoisille äänilähteille.

Liitäntäkohdat ulkoisille äänilähteille.

          

Äänilähteen liittäminen:

Kytkekää äänilähteenne yhteen keskikonsolin säilytyslokerossa olevista liitännöistä (ks. kuvaa).

Painakaa medialähteen normaalinäkymässä MEDIA, kääntäkää TUNE-säädin halutulle äänilähteelle USB, iPod tai AUX ja painakaa OK/MENU.

Teksti Luetaan USB esitetään näytössä, kun järjestelmä lukee tallennusvälineen tiedostorakennetta. Tiedostorakenteesta ja tiedostojen lukumäärästä riippuen voi tulla tietty viive ennen kuin lukeminen on tehty.

Huomio

Järjestelmä tukee useita iPod®-malleja, jotka on valmistettu 2005 tai myöhemmin.

Huomio

Jotta USB-liitäntä ei vaurioidu, se kytketään pois käytöstä, jos siihen tulee oikosulku tai jos liitetty USB-yksikkö kuluttaa liikaa virtaa (näin voi käydä, jos liitetty yksikkö ei täytä USB-standardia). USB-liitäntä aktivoituu automaattisesti uudelleen, kun sytytysvirta kytketään seuraavan kerran, jos vika on korjaantunut.


Oliko tästä apua?