Hinaaminen ja vetäminen

Hinaussilmukka

Päivitetty 7/23/2018

Hinaussilmukka ruuvataan kiinni peitekannen takana olevaan kierreliitäntään puskurin oikealla puolella, edessä tai takana.

Hinaussilmukan kiinnitys

Ottakaa kuormatilassa lattian alla oleva hinaussilmukka esiin.

Huomio

Hinaussilmukan/pyöränavaimen esilleotto vaahtopalasta:

  • Versio 1: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5) päästäksenne käsiksi pyöränruuviavaimeen. Nostakaa paikkausnestepullo (kohta 6) ulos päästäksenne käsiksi hinaussilmukkaan.
  • Versio 2: Nostakaa renkaanpaikkaussarjan kompressoriyksikköä (kohta 5) päästäksenne käsiksi hinaussilmukkaan. Pyöränruuviavain on tunkin alla.

Hinaussilmukan kiinnityskohdan peitekansi avataan seuraavalla tavalla:

  • Peitekannessa on merkintä sen toisella sivulla tai kulmassa: Painakaa merkinnästä sormella ja kääntäkää samanaikaisesti ulos vastakkaiselta puolelta - kansi kääntyy keskilinjansa ympäri ja voidaan sitten irrottaa.

Kiertäkää hinaussilmukka kiinni laippaansa asti. Kiertäkää silmukka kunnolla kiinni esim.pyöränmutteriavaimella.

Käytön jälkeen hinaussilmukka kierretään irti. Asettakaa hinaussilmukka takaisin paikalleen.

Lopettakaa asettamalla peitekansi takaisin puskuriin.

Tärkeää

Hinaussilmukka on tarkoitettu vain hinaamiseen tiellä – ei pelastusvetoon ojaanajon tai kiinnijäämisen jälkeen. Kutsukaa tätä varten ammattitaitoista apua.


Oliko tästä apua?