Käynnistys ja ajo

Moottorin käynnistäminen

Päivitetty 7/23/2018

Moottori käynnistetään ja sammutetaan etäavaimen ja START/STOP ENGINE -painikkeen avulla.

Video thumbnail
Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään ja START/STOP ENGINE-painike.

Virtalukko etäavain poistettuna/painettuna sisään ja START/STOP ENGINE-painike.

Tärkeää

Älkää painako etäavainta sisään väärin käännettynä - Pitäkää kiinni päästä, jossa on irrotettava avainliuska, ks. Irrotettava avainliuska - irrotus/kiinnitys

Asettakaa etäavain virtalukkoon ja painakaa se sisään ääriasentoonsa. Huomatkaa, että jos autossa on alkolukko*, pitää ensin tehdä hyväksytty puhalluskoe, ennen kuin moottori voidaan käynnistää. Lisätietoja alkolukosta, ks. Alkolukko.

Pitäkää kytkinpoljin täysin painettunaJos auto liikkuu, auton käynnistämiseen riittää START/STOP ENGINE -painikkeen painaminen.. (Automaattivaihteistoiset autot - painakaa jarrupoljinta.)

Painakaa START/STOP ENGINE -painiketta ja vapauttakaa se sitten.

Käynnistysmoottori pyörii, kunnes moottori käynnistyy tai sen ylikuumenemissuoja katkaisee.

Tärkeää

Jos moottori ei ole käynnistynyt 3 yrityksen jälkeen - odottakaa 3 minuuttia ennen uutta yritystä. Käynnistyvyys paranee, jos akku saa aikaa palautua.

Varoitus

Ottakaa etäavain aina pois virtalukosta, kun poistutte autosta, ja katsokaa, että avainasento on 0 - erityisesti, jos autossa on lapsia. Tietoja siitä, kuinka tämä tapahtuu, ks. Avaimen asennot.

Huomio

Kylmäkäynnistyksen jälkeen joutokäyntinopeus voi tietyissä moottorityypeissä olla huomattavasti korkeampi kuin normaalisti. Tämä tehdään, jotta pakokaasun puhdistusjärjestelmä saavuttaisi normaalin toimintalämpötilan mahdollisimman nopeasti. Tämä vähentää pakokaasupäästöjä ja säästää luontoa.

Keyless Drive *

Noudattakaa kohtia 2–3 bensiini- ja dieselmoottorin käynnistämiseksi avaimettomasti.

Huomio

Edellytys moottorin käynnistymiselle on, että jokin avaimettoman toiminnon (Keyless drive) etäavaimista on matkustamossa tai kuormatilassa.

Varoitus

Älkää koskaan poistako etäavainta autosta ajon aikana tai hinauksen yhteydessä.


Oliko tästä apua?