Polttoaine

Polttoaine - bensiini

Päivitetty 7/23/2018

Bensiiniä käytetään moottorin polttoaineena.

Bensiinin pitää täyttää normi EN 228. Useimpia moottoreita voidaan käyttää oktaaniluvuilla 95 ja 98 RON. Vain poikkeustapauksissa tulee käyttää oktaanilukuja RON 91 ja 92.

  • 95 RON voidaan käyttää normaaliajossa.
  • 98 RON on suositeltavaa, kun tarvitaan maksimaalista tehoa vähimmäiskulutuksella.

Ajettaessa lämpimämmällä säällä kuin +38 °C suositellaan korkeinta mahdollista oktaanilukua parhaan suorituskyvyn ja mahdollisimman pienen polttoaineenkulutuksen saamiseksi.

Tärkeää

  • Käyttäkää vain lyijytöntä bensiiniä, ettei katalysaattori vaurioidu.
  • Polttoaine, jossa on jopa 10 tilavuus-% etanolia, on sallittua.
  • Metallilisäaineita sisältävää polttoainetta ei saa käyttää.
  • Älkää koskaan käyttäkö mitään lisäaineita, joita Volvo ei ole suositellut.

Alkoholit - etanoli

  • EN228 E10-bensiini (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) on hyväksytty käytettäväksi.
  • Suurempi etanolipitoisuus kuin E10 (enint. 10 tilavuusprosenttia etanolia) ei ole sallittu, esim. E85.

Oliko tästä apua?